เมืองพัทยาปลดล็อคให้ออกกำลังกาย รวมทั้งการเล่นกีฬาทุกกิจกรรม

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมืองพัทยาปลดล็อคให้ออกกำลังกาย โยคะ แอโรบิค รวมทั้งการเล่นกีฬาทุกกิจกรรม

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยาในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรียังมีการตรวจพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อเทียบกับสถานการณ์ที่ผ่านมาถือได้ว่าผู้ติดเชื้อมีจำนวนลดลงเป็นจำนวน โดยจะเห็นได้ว่าในวันนี้พื้นที่อำเภอบางละมุงมีผู้ติดเชื้อเพียง 1 รายเท่านั้น แต่ทั้งนี้ยังคงต้องปฎิบัติตามมาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ในการนี้กองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา พิจารณาแล้ว จึงให้กิจกรรมการออกกำลังกาย รวมทั้งการเล่นกีฬาทุกกิจกรรม สามารถดำเนินการตามแผนโครงการที่กำหนดไว้ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ได้เน้นย้ำในการใช้หลักการ เว้นระยะห่าง อย่างปลอดภัย เล่นในที่โล่ง เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้นขณะออกกำลังกาย ที่สำคัญขอให้เล่นในกลุ่มเดิม ๆก่อน เพื่อสามารถควบคุมโรคการแพร่ระบาดของโรคได้

Pattaya city unlock for all exercising activities are allowed

On 2nd June 2021, Mr. Manote Nongyai, Pattaya Deputy Mayor, on behalf of the president of Pattaya City Health Insurance Fund said that the number of Covid-19 situation is dropped to compare with the past, Pattaya City Health Insurance Fund unlock for all activities are allowed from 1st June 2021.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *