เกาะล้านรับนโยบายรัฐไม่สวมแมสออกจากที่พักปรับ!

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เกาะล้านรับนโยบายรัฐฯเอาจริงไม่สวมแมสออกจากที่พักปรับ 20,000 บาท

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564  ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเกาะล้าน พบว่ายังสามารถเดินทางได้ตามปกติแต่มีมาตราการในการป้องกันเข้มเมืองพัทยาก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวทั้งจากท่าเรือแหลมบาลีฮาย และท่าเรือบนเกาะล้านทุกท่าเรือจะมีจุดคัดกรอง  และเมื่อออกจากบ้าน-ที่พัก ต้องสวมหน้ากากอนามัยกันอย่าง 100 % หากฝ่าฝืน มีความผิดทางกฎหมาย ปรับไม่เกิน 20,000 บาท โดนจับครั้งแรก 6,000 บาท หรือไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3  ของครั้งแรก คือ 2,000 บาท  โดยจะจะมีทีมงานอาสา โควิด-19 ชุมชนเกาะล้านเป็นผู้ดูแลความเรียบร้อย ทั้งนี้เพื่อ เป็นการสร้างระเบียบวินัยต่อสังคมและเพื่อควบคุมการแพร่ะระบาดให้ได้มากที่สุด ให้สถานการณ์ความปลอดภัยปลอดเชื้อกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว  โดยรวมจากการที่ได้ติดป้ายประกาศของออกไปทั่วเกาะล้าน ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่อาจจะมีบ้างที่ยังไม่ให้ความร่วมมือแต่ก็เป็นส่วนน้อยซึ่งก็ว่ากันตามขั้นตอนการบังคับใช้ข้อกฎหมายและระเบียบสังคมต่อไป

Koh Lan Pattaya joins the Government campaign fine 20,000 Baht if not wearing face mask. 

On 28th April 2021, due to the government announcement everyone must wear a face mask in the public, Koh Lan, Pattaya joined the campaign, everyone not fallowed will be 20,000 baht fine. For everyone to be safe and away from COVID-19 was the objective campaign.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *