เมืองพัทยาร่วมชุมชนซอยกอไผ่ลงพื้นที่รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมืองพัทยาร่วมชุมชนซอยกอไผ่ลงพื้นที่รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกพร้อมตรวจแคมป์คนงานต่างด้าว เพื่อเก็บข้อมูลในเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ที่ชุมชนซอยกอไผ่ นางสาวจันทริกา ปราชญอังกูร นักวิชาการสาธารณะสุขปฎิบัติการ สำนักการสาธารณะสุขเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่ นายนิคม แสงแก้ว คณะทำงานนายกเมืองพัทยา คณะกรรมการและ SRRT ชุมชนซอยกอไผ่ลงพื้นที่ ภายในซอยชุมชนหมู่บ้านอิสลาม และพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อลงพื้นที่ตรวจแคมป์คนงานต่างด้าวเพื่อเก็บข้อมูลในเบื้องต้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19  รวมทั้งรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โดยได้เดินแจกทรายอะเบท พร้อมประชาสัมพันธ์มาตรการ 3 เก็บ 3 โรค เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง 2.เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง  เก็บน้ำ ภาชนะใส่น้ำต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ เพื่อป้องกัน 3 โรคในคราวเดียวกัน คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา ไข้ปวดข้อยุงลาย ในชุมชน

Pattaya City cooperated with Khopai Community held Anti- Dengue Campaign

On 30th March 2021 at Khopai Community, Pattaya Subdivisionof Public Health Services along with Mr. Wirat Joyinda, Khopai Community president, Mr. Nikhom Sangkeaw, Pattaya Mayor Working Team, Khopai Community and Volunteers held Anti- Dengue Campaign. Abate Sand Bags and Dengue Prevention Instructions advice were given to local citizens and migrants labor campsite.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *