เปิดงาน Pattaya Colorful 2021 26 -27 มีนาคม 2564

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

วันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ บริเวณชายหาดพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดงาน Pattaya Colorful 2021 “พัทยาสดใส ประทับใจไม่รู้ลืม”โดยมีนายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน เป็นจำนวนมาก ประกอบด้วย นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชน์ รองนายกเมืองพัทยา นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และผู้แทนประจำภาคกลาง และ ภาคตะวันออก สสปน. นายขจรเดช อภิชาติตรากุล ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา นายบุญอนันต์ พัฒนสิน นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ผู้แทนจากสมาคม ชมรม และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน เมืองพัทยาร่วมกับสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา จัดงานพัทยาสดใส ประทับใจไม่รู้ลืม PATTAYA COLORFUL 2021 “พัทยาสดใส ประทับใจไม่รู้ลืม”ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2564 ณ บริเวณชายหาดพัทยา สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด -19) นั้น ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาและเมืองพัทยา เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ โดยภายในงานได้จัดให้มีการออกบูธอบรมให้ความรู้เสริมทักษะต่าง ๆ ดังนี้

1.บูธอบรมการถ่ายภาพระดับมือโปรและกล้องโทรศัพท์มือถือ

2.บูธนิทรรศการ “พัทยาสดใสประทับใจไม่รู้ลืม” ภาพสถานที่ท่องเที่ยวภายในเมืองพัทยา ผ่านจอภาพทีวีขนาดใหญ่

3.นิทรรศการภาพวาด “พัทยาสดใสประทับใจไม่รู้ลืม” จากกลุ่ม ศิลปินอิสระพัทยา

4. บูธกิจกรรมอบรมศิลปะแก่เยาวชนและผู้เข้าร่วมงาน

5. บูธศิลปะบนลูกมะพร้าว และจัดทำโมบายลูกมะพร้าวขนาดใหญ่

6. บูธนวดทางการกีฬา ตรวจสุขภาพ และแนะนำการออกกำลังกาย

รวมถึงการออกร้านค้า อาหารท้องถิ่น และสินค้าของชุมชน เพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว อันจะก่อให้เกิดรายได้แก่ท้องถิ่นโดยตรง

 Pattaya Colorful 2021 event was held along Pattaya Beach area

On 26th March 2021 was the Pattaya Colorful 2021 event, Mr. Poramet Ngampichet, assistant of Minister of Culture Ministry of Culture was the president opened ceremony.  The event was held 26 to 27 March 2021 along Pattaya Beach area, to promote and support Pattaya Tourism industry was the event objective. 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *