ททท. สำนักงานพัทยาชวนเที่ยวชลบุรี-พัทยา กระตุ้นเศรษฐกิจ

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยาชวนเที่ยวชลบุรี-พัทยา กระตุ้นเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564  ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศการท่องเที่ยวในเมืองพัทยา หลังจากสถานการณ์การท่องเที่ยวเมืองพัทยาเริ่มคลี่คลาย เมืองพัทยาเตรียมนำกิจกรรมอีเว้นส์งานต่างๆกับมาจัดอีกครั้ง ซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่จะเริ่มนำหนึ่งใหม่กับการท่องเที่ยวเมืองพัทยา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เปิดเผยในปี 2562 ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าสู่ประเทศประมาณ 39.8 ล้านคน สร้างรายได้ราว 2 ล้านล้านบาท ส่วนนักท่องเที่ยวไทยเดินทางราว 172 ล้านคน-ครั้ง สร้างรายได้ประมาณ 1 ล้านล้าน แต่หลังจากเข้าสู่ยุคโควิด-19 และคนไทยต้องอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่สามารถเดินทางได้ ส่งผลให้ในปี 2563 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยทั้งสิ้นเพียง 6.7 ล้านคน ในขณะที่นักท่องเที่ยวไทยเดินทางเที่ยวในประเทศราว 95-100 ล้านคน-ครั้ง ส่งผลให้รายได้รวมจากการท่องเที่ยหดตัวเหลือแค่ 7.5 แสนล้าน หรือลดลงราว 70-80% และเพราะห่วงโซ่ ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีขนาดใหญ่ ครอบคลุมเกี่ยวข้องหลายส่วน ทำให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การท่องเที่ยวหยุดชะงักไม่ได้มีแค่ผู้ประกอบการ แต่ยังมีแรงงานในภาคท่องเที่ยวอีกจำนวนมากด้วยนายขจรเดช อภิชาติตรากุล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา  กล่าวใน  การจัดกิจกรรม TAT Pattaya Night & Networking Dinner  Beach Quarter Amari Ocean Pattaya ในช่วงที่ผ่านมาว่า  โดย ร่วมกับสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวในครั้งนี้ เพื่อต้องการนำเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของชลบุรีไปยังนักท่องเที่ยวชาวไทยที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ ให้เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่พัทยาและชลบุรีเพิ่มมากขึ้น ด้วยการนำเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างประสบการณ์ในการเดินทางให้แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวผ่านทางบริษัทนำเที่ยวของสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว อีกทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยที่นิยมเดินทางต่างประเทศถือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดที่มีศักยภาพในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ชลบุรี นอกจากนี้ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Table Top Sales) ระหว่างบริษัทนำเที่ยวและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวชลบุรี เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ชลบุรี ที่จะรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อไปในอนาคตอีกด้วย “ยุทธศักดิ์ สุภสร”ในฐานะผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวน่าจะสอดคล้องกับการฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศที่คาดว่าอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ 2 ปีในการฟื้นตัวเต็มที่ แต่การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวค่อนข้างยึดโยงกับปัจจัยหลายอย่าง โดยเฉพาะการเปิดรับนักท่องเที่ยวจากตลาดต่างชาติ” ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ   ผู้สื่อข่าวรายงานเพื่มเติม ซึ่งหากเปิดรับนักท่องเที่ยวได้เร็วเท่าไหร่ การฟื้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศไทยและเมืองพัทยาก็จะฟื้นตัวเร็วขึ้น แต่ต้องบริการจัดการแบบใหม่ด้วยความไม่ประมาทอย่างเคร่งคลัดเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดให้รอบที่ 3 ขึ้นมาอีก

Tourism Authority of Thailand’s Pattaya office invites tourists to visit Pattaya and Chonburi

On 23rd March 2021, the reporter surveyed on Pattaya Tourism after Pattaya City is set up many events to promote and support Pattaya Tourism. Tourism Authority of Thailand’s Pattaya office invites all the tourists to visit Pattaya and Chonburi Province again.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *