เทศบาลเมืองหนองปรือมอบของอุปโภคบริโภค ให้ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เทศบาลเมืองหนองปรือลงพื้นที่มอบของอุปโภคบริโภค ให้ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ เขตพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ นายสุวัจ รชตวัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหนองปรือ Care giver (ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง) ลงพื้นที่มอบของอุปโภคบริโภคให้ผู้ป่วย ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ตามกิจกรรมมอบกำลังใจส่งให้ที่บ้าน (Send heart to home) จำนวน 3 ราย ได้แก่

1.นางบุญมี แสงจันทร์ อายุ 79 ปี อาศัยอยู่ที่ ซอยมาบสอง-ค่ายมวย 17 เป็นผู้ป่วยในความดูแลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสมอ

2.นางยะ เต๊ะฮาลัง อายุ 95 ปี อาศัยอยู่ที่ ซอยพรประภานิมิตร 5 เป็นผู้ป่วยในความดูแลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสมอ

3.นางน้ำค้าง โพธิ์ขำ อายุ  90 ปี อาศัยอยู่ที่ซอยบุญสัมพันธ์ 9 (ซอยแก่นประธูป) เป็นผู้ป่วยในความดูแลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองพังแค

On 25th November 2020, Nongprue Municipality officials visited and offered dried food and amenities needed to three illness and older residents.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *