ช่วยพนักงานเก็บขยะ มาริโอ้ พัทยา วอนทิ้งหน้ากากอนามัยถูกวิธี

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

ช่วย SAVE พนักงานเก็บขยะ มาริโอ้ พัทยา วอนทิ้งหน้ากากอนามัยถูกวิธี

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564  ผู้สื่อข่าวได้สำรวจการทิ้งขยะในพื้นที่เมืองพัทยา ปรากฏว่ามีจำนวนขยะตกค้างลดลง เช่น ในซอยกอไผ่ ที่แต่เดิมทีบริเวณกลางซอยกอไผ่จะมีถังขยะเรียงอยู่เกือบ 10 ถัง ยังมีขยะล้นออกมาในแต่ละวัน แต่ปัจจุบันเหลืออยู่ 3- 4 ถัง ก็ยังไม่มีขยะล้นออกมา การร้องเรียนเรื่องปัญหาขยะตกค้างก็ไม่มี รวมถึง ถังขยะที่วางริมตามแนวชายหาดก็ม่มีตกค้างเหมือนแต่ก่อน แต่ในตอนนี้จะพบการทิ้งหน้ากากอนามัยแบบผิดวิธีไม่ห้อหุ้มก่อนถึง ด้านนายสมหมาย พนักงานเก็บขยะเมืองพัทยาได้เปิดเผยว่า อยากให้ทุกคนทิ้งหน้ากากอนามัย โดยห่อถุงพลาสติกก่อนทิ้ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค โดยหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ควรทิ้งให้ถูกวิธี ช่วยลดการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด -19 รวมถึงไวรัสอื่นๆสู่ผู้อื่น หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว จึงเข้าข่ายเป็นขยะมูลฝอยติดเชื้อเนื่องจากมีสารคัดหลั่งจากร่างกายมนุษย์ อาทิ การไอ จาม น้ำมูก ทำให้เกิดมีเชื้อโรคหรือเชื้อไวรัสปะปนมาด้วย การทิ้ง การจัดเก็บ และการทำลาย ต้องใช้ขั้นตอนเดียวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข วิธีทิ้ง  “หน้ากากอนามัย” ใช้แล้ว ที่ถูกต้องพับหน้ากากอนามัยด้านที่สัมผัสใบหน้า เข้าข้างใน เพื่อป้องกันสารคัดหลั่งจากน้ำลายและน้ำมูกแพร่กระจาย มัดให้แน่นด้วยหูหน้ากากทั้งสองด้านใส่หน้ากากที่ม้วนแล้วในซองพลาสติกที่ปิดปากถุงด้วย หรือทิ้งในถุงพลาสติก และมัดปากถุงให้แน่น ทิ้งในถังขยะมูลฝอยติดเชื้อ หรือถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ หลังสัมผัสกับหน้ากากอนามัยใช้แล้วทุกครั้ง

Please save the Pattaya Hero Waste Collector in Mario uniform

On 14th January 2021, the reporter surveyed on garbage topic in Pattaya area and found that the city has less garbage during the second wave of COVID-19. Many restaurants and venues are closed and not too many tourists in town. Also, the city is keeping good management by the hero waste collector, officers in Mario’s uniform around the town. “Please be careful before throwing any harmful garbage, especially with the used mask due to the virus. Make sure it was put away safely or put in a plastic bag with a note on it, before putting it in the bin. Always separate the garbage to keep the City clean”

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *