เทศบาลเมืองหนองปรือเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เทศบาลเมืองหนองปรือพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ทำความสะอาดเก็บขยะ ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วันอังคารที่ 1ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณลานด้านข้างร้านรวยโครตโครต ถนนหน้าวัดสุทธาวาส ต.หนองปรือ นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานกล่าวพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เทศบาลเมืองหนองปรือ ประจำเดือนธันวาคม 2563 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน ในสถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ประกอบกับในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นราชกุศล เทศบาลเมืองหนองปรือจึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด จัดเก็บขยะมูลฝอย และตัดหญ้า จำนวน 4 จุด คือ

จุดที่ 1  เริ่มจากปากซอยมาบยายเลีย 34 ไปจนถึงปากซอยพรประภานิมิต 24 ระยะทางประมาณ 600 เมตร

จุดที่ 2 เริ่มจากหนองไม้แก่นซอย 3 ไปจนถึงแยกลานจอดรถ ระยะทาง 700 เมตร

จุดที่ 3 เริ่มจากจอ LED 360 องศา ไปจนถึงแยกมิตรกมล ระยะทาง 720 เมตร

จุดที่ 4 เริ่มจากมินิบิ๊กซีวัดสุทธาวาสผ่านซอยบ้านล่าง 13 ไปจนถึงปากซอยมาบยายเลีย 53 ระยะทาง 600 เมตร  โดยมีนายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม

Nongprue Municipality opens Royal Thai Volunteers event to honor King’s Rama 9

On 1st December 2020, Mr. Amnart Charoensri, Banglamung District Chief was the president open Royal Thai Volunteers event to honor King’s Rama 9.There were many organizations and residents joined the activity. Activities in this event include cleaning and developing landscapes within the area of Nongprue Municipality.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *