วัดชัยมงคล พระอารามหลวง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ

Please follow and like us:

Pattaya Good News team

ภาษาไทย/English

วัดชัยมงคล พระอารามหลวง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ที่วัดชัยมงคลพระอารามหลวง นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ซึ่งมีบรรดาข้าราชการ นักการเมืองท้องถิ่น  ประชาชน  เข้าร่วมจำนวนมากโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชสารโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะพระสังฆาธิการพร้อมทั้งพระภิกษุ-สามเณรวัดชัยมงคล  ร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ซึ่งประธานในพิธีได้ จุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  และความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ พร้อมทั้งมีการจัดพระธรรมเทศนาเรื่อง “รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์” อีกด้วย

Wat Chaimongkol Wat Phra Aaramluang held the ceremony on Fathers’ Day, National Day.

On 5th December 2020 at Wat Chaimongkol Wat Phra Aaramluang, Mr. Naris Nira-maiwong, Deputy Chonburi Governor was the president of Fathers’ Day, National Day ceremony. There were Pattaya officious, local politicians and Pattaya citizens join the ceremony.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *