เหล่าประชาชนหลั่งไหลนำข้าวต้มหางตักบาตรเทโวหลังวันออกพรรษาเนื่องแน่นทุกวัดในพื้นที่เมืองพัทยา

Please follow and like us:

Jetsada Homklin

ภาษาไทย/English

เหล่าประชาชนหลั่งไหลนำข้าวต้มหางตักบาตรเทโวหลังวันออกพรรษาเนื่องแน่นทุกวัดในพื้นที่เมืองพัทยา

Pattaya citizens make Tak Bat Thewo on The End of Buddhist Lent Day.

เมื่อ 25 ตุลาคม 61 เวลา 07.00 น. บรรยากาศตามวัดต่างๆในพื้นที่ เมืองพัทยา อาทิ วัดสุทธาวาส วัดเขามะกอก วัดบุญสัมพันธ์ วัดชัยมงคล วัดหนองอ้อ วัดกระทิงทอง วัดบุญกัญจนาราม วัดโพธิสัมพันธ์ พื้นที่เมืองพัทยา และวัดพื้นที่ใกล้เคียง มีประชาชนชาวไทยและต่างชาติจำนวนมาก ส่วนใหญ่แต่งกายในชุดสุภาพเรียบร้อย พร้อมนำข้าวสารอาหารแห้ง ข้าวต้มหาง ที่เตรียมมาจากบ้าน นำไปร่วมทำบุญตักบาตรกันเป็นจำนวนมาก เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังได้สอนลูกหลานได้ซึมซับกับความเป็นพุทธศาสนิกชนอย่างแท้จริง และร่วมถวายเป็นพระราชกุศล

เนื่องในเดือนแห่งวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9  อีกด้วยสำหรับการตักบาตรเทโวโรหณะ หมายถึงการทำบุญตักบาตร ที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก หลังจากจำพรรษา ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ชาวเมืองจึงพากันทำบุญตักบาตรเป็นการใหญ่ เพราะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้ามาถึง 3 เดือน การทำบุญตักบาตรในวันนี้จึงได้ชื่อว่า ตักบาตรเทโวโรหณะ ต่อมามีการเรียกผิดเพี้ยนไปเหลือเพียง “ตักบาตรเทโว” เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้น จึงเป็นประเพณีสืบมาตราบเท่าทุกวันนี้ โดยประชาชนส่วนใหญ่ร่วมทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เช่น การรู้จักลด ละ เลิก อบายมุข ทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และยาเสพติด ชำระใจให้สะอาด มีสติเป็นเครื่องเตือนใจ เพื่อดำเนินชีวิตให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ทำดี กับครอบครัวและคนใกล้ตัว โดยรู้จักการแบ่งปัน หยิบยื่นความรักและความปรารถนาดีแก่ผู้อื่น รู้จักให้อภัย ชื่นชมและให้กำลังใจหมั่นอาสาช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องเมื่อมีโอกาส

Pattaya citizens make Tak Bat Thewo on The End of Buddhist Lent Day.

25 October 2018, 7 a.m. Thais and foreigners citizens were making merit at temples in Pattaya area such as Wat Suthawat, Wat Khao Makok, Wat Boon Samphan, Wat Chaimongkul, Wat Nong Auo, Wat Kratingthong, Wat Boonkranjanaram and Wat Phothisamphan. Cooked and dried food were offerings to Buddhist monks on The End of Buddhist Lent Day called Tak Bat Thewo ceremony.

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *