เมืองพัทยาชวนร้านค้าเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งกระตุ้นเศรษฐกิจ

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมืองพัทยาชวนร้านค้าเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ลด 50% ของรัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้า

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ผู้สื่อข่าวติดตามในพื้นที่เมืองพัทยา เนื่องจากเมืองพัทยาสนองนโยบายรัฐบาลในโครงการคนละครึ่ง เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ ชิม ช็อป ลด 50% ทั่วไทย สูงสุด 3,000 บาท ด้วยกระทรวงการคลัง ได้จัดโครงการคนละครึ่ง เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในส่วนของค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป อันจะเป็นการเพิ่มอุปสงค์การบริโภคภายในประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบรายย่อย โดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย ให้มีรายได้จากการขายสินค้า ในการนี้ขอเชิญผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้ที่ เว็บไซค์ คนละครึ่งดอทคอม ในเวลา 06.00 – 23.00 น. หรือลงทะเบียน ณ สาขาหรือจุดลงทะเบียนของธนคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทั่วประเทศ

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้โครงการคนละครึ่งมีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกว่า 9.4 ล้านคน และมีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกว่า 3.8 แสนร้านค้า ซึ่ง ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 มียอดการใช้จ่ายสะสม 704.5 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 362.5 ล้านบาท และภาครัฐร่วมจ่ายอีก 342 ล้านบาท ยอดใช้จ่ายเฉลี่ย 232 บาทต่อครั้ง โดยใช้จ่ายครบทุกจังหวัด และจังหวัดที่มีการใช้จ่ายมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สงขลา และนครศรีธรรมราช

รองโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ค่าใช้จ่ายของประชาชนครึ่งหนึ่งที่ใช้จ่ายกับร้านค้า ซึ่งร้านค้าจะได้รับยอดรวมโอนเข้าบัญชีที่ลงทะเบียนทุกสิ้นวัน ในช่วง 02.00 น. – 6.00 น. ตามระบบชำระเงินของธนาคาร สำหรับส่วนที่ภาครัฐร่วมจ่ายอีกครึ่งหนึ่ง ร้านค้าจะได้รับในวันทำการถัดไป ในช่วง 17.30 – 19.00 น. โดยยอดการใช้จ่ายในช่วงวันหยุดภาครัฐจะโอนให้ทันทีในวันทำการถัดไป สำหรับในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาระหว่างวันที่ 23 -25 ตุลาคม 2563 ในส่วนที่ภาครัฐร่วมจ่าย จำนวน 212 ล้านบาท ภาครัฐได้โอนให้ร้านค้า จำนวน 96,359 ร้านค้าเรียบร้อยแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา รวมทั้งอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงระบบการจ่ายเงินให้ร้านค้าให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี หากร้านค้าใดยังไม่ได้รับเงินขอให้ติดต่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อตรวจสอบสถานะบัญชีของท่านว่า เป็นบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวนานเกิน 1 ปี หรือ ไม่มีปัญหาอื่นใด

On 28th October 2020, the reporter surveyed around Pattaya area due to Pattaya City invites shop owners to join Half Half (50/50) project which government is set up for stimulates grassroots economy in Thailand.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *