รร.สอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา ประชุมเตรียม จัดวิ่งการกุศล 28 พ.ย. 64

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

รร.สอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา ประชุมเตรียมความพร้อม จัดวิ่งการกุศล 28 พฤศจิกายน 2564

22 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมอาคารโชติพิทยเมธาโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยาฯ นายชิด สุขหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยาฯ เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมจัดวิ่งการกุศล ภายใต้โครงการ “วิ่งด้วยกัน สานฝันแต่น้องผู้พิการทางสายตา” เดือนพฤศจิกายน 2564 ณ สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำมาบประชัน ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมีนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม นายวันชัย แสนงาม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ เขต 3 ดร.โชติธนพัฒน์ หาญเจริญอัศวสุข ประธานบริษัทไอเลิฟยู (ไทยแลนด์) จำกัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ด้วยโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาฯ เป็นองค์กรการกุศลเอกชน ที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไรจากการดำเนินงาน ซึ่งนักเรียนที่พิการทางสายตาทุกคนที่เข้ามารับบริการด้านการศึกษาการฟื้นฟูสมรรถภาพการฝึกอบรมเพื่อการประกอบอาชีพตลอดจนการแนะแนวการให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และเพื่อให้การบริหารจัดการของโรงเรียนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางโรงเรียนจึงได้กำหนดจัดโครงการ “วิ่งด้วยกัน สานฝันแด่น้องผู้พิการทางสายตา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนสำหรับใช้ ในการดำเนินการจัดการศึกษาด้านต่างๆ ให้กับนักเรียนที่พิการทางสายตา ในวันนี้ ทางโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาฯ จึงได้เชิญเมืองพัทยา เทศบาลเมืองหนองปรือ ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดโครงการฯ ซึ่งมติในประชุมได้กำหนดจัดงานในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ณ สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำมาบประชัน ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยวิ่งระยะทาง 5 และ 10 กิโลเมตร สำหรับรูปแบบและรายละเอียดของเหรียญ และถ้วยรางวัล ประเภทการแข่งขัน ของที่ระลึก รวมถึง บริษัทรับจัดงานและผู้ให้การสนับสนุน จะนัดหมายหารือกันอีกครั้ง

Pattaya Redemptorist School for the Blind held a meeting to preparing for the Charity Run in November

On 22nd October 2020 at Pattaya Redemptorist School for the Blind held the meeting of preparing for the Charity Run. The event will be held on Sunday 28th November 2021 at Mabprachan Reservoir Park in Pong. To raise funds for using various educational supplements for visually impaired students was the event objective.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *