เริ่มแล้ว!งานเทศกาลสีสัน EEC ชายหาดเมืองพัทยา

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เริ่มแล้ว! งานเทศกาลสีสัน EEC ชายหาดเมืองพัทยา 22 – 25 ตุลาคม 63

วันที่​ 22 ​ ตุลาคม 2563 ที่ ชายหาดพัทยา  ผู้สื่อลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศเทศกาลสีสัน EEC วันแรก ที่เมืองพัทยาได้จัดให้มี​กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ในระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคม 2563 ณ.บริเวณริมชายหาดพัทยา ภายในงานมีการนำสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว รวมถึงอาหารท้องถิ่น และสินค้าโอทอปประจำจังหวัดต่างๆ  ออกร้านจำหน่ายให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ภาคตะวันออก เป็นภูมิภาคที่มีเอกลักษณ์ทางการท่องเที่ยวที่โดดเด่น มีความหลากหลายทั้งทรัพยากรและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวอย่างชัดเจน การจัดงานมหกรรม “สีสันตะวันออก” ในครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามวิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด้วย ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวของไทยก้าวสู่มาตรฐานสากล และเป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อรักษาตลาดการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ให้มีจำนวนนักท่องเที่ยว และรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น เกิดการประชาสัมพันธ์ เอกลักษณ์ พร้อมทั้งภาพลักษณ์ ภายใต้แบรนด์ “สีสันตะวันออก” EEC

Pattaya Eastern Economic Corridor festival is now stating on the Pattaya Beach area. Don’t miss the chance to enjoy virus of testy food and shopping for souvenir and a traditional OTOP products during 22 -25 October 2020.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *