เทศกิจเมืองพัทยา ตู้ฟ้าทะลายโจร ช่วยประชาชน

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เทศกิจเมืองพัทยา ตู้ฟ้าทะลายโจร ลดจุดเสี่ยง ป้องกันโจร – ขโมย ช่วยประชาชน

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 พื้นที่เมืองพัทยา พันตำรวจตรีจีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ รก.ผอ.ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงเมืองพัทยา หัวหน้างานเทศกิจเมืองพัทยา ได้เปิดเผยโครงการเทศกิจเมืองพัทยา ตู้ฟ้าทะลายโจร ลดจุดเสี่ยง เข้าใจ เข้าถึง ทำงานเคียงข้างประชาชน ต่อผู้สื่อข่าวโดย ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สำนักปลัดเมืองพัทยา ฝ่ายเทศกิจเมืองพัทยา นอกจากจะมีหน้าที่ดูแลความสะอาดความและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เรายังมีหน้าที่ สร้างความปลอดภัยและลดจุดเสี่ยงให้แก่ ชุมชนในเขตเมืองพัทยา ภายใต้ชื่อ “เทศกิจเมืองพัทยา ตู้ฟ้าทะลายโจร”  ซึ่งเป็นจุดตรวจตู้ความสงบเรียบร้อยหลักในการปฎิบัติงานจะคล้ายๆเหมือนของเจ้าหน้าที่ตำรวจในกาตตรวจตู้แดง โดยมีพันตำรวจตรีจีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ รก.ผอ.ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ควบคุมดูแล ซึ่งในตอนนี้เราทำไปแล้วถึง 10 จุดเสี่ยง โดยแบ่งออกเป็น 3 เขต ได้แก่เขตนาเกลือ เขตพัทยา และเขตจอมเทียน ทั้งหมด 3 ผลัด ผลัดเช้า เวลา 08.30-16.00 น. ผลัดบ่าย 15.00 – 23.00 น. ผลัดดึก 23.00-08.00 น. ทำหน้าที่สลับหมุนเวียนตรวจสอบความเรียบร้อยภายในเขตเมืองพัทยา รับฟังปัญหาการร้องเรียนจากประชาชน ซึ่งหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็สามารถเขียนเรื่องราวร้องเรียนไปใส่ไว้ในตู้ได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดจุดเสี่ยง ซึ่งหลักจากการดำเนินงานไปได้สักระยะ ได้รับการตอบรับ และได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนภายในชุมชนเป็นอย่างดี   

Pattaya municipal set up municipal blue patrol box to prevent crime in the communities

On 13th October 2020 in Pattaya area, Pattaya municipal informed about municipal blue patrol box project which was set up to prevent crime in the communities. There municipal has set up blue patrol boxes in three areas; Naklue, Pattaya, and Jomtien.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *