เมืองพัทยาเตรียมปรับภูมิทัศน์ฯชายหาดพัทยาอีกระลอก!

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมืองพัทยาเตรียมปรับภูมิทัศน์ฯชายหาดพัทยาอีกระลอก!โดยจะดำเนินการขยายผิวการจราจรเพิ่มขึ้นอีก 1 ช่องทางคาดจะเพิ่มพื้นที่จอดรถริมถนนกว่า 600-700 คัน

30 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น. ที่ บริเวณชายหาดพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่สำรวจชายหาดพัทยา เพื่อเตรียมปรับภูมิทัศน์ ชายหาดพัทยา โดยมี รองนายกเมืองพัทยา คณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ให้คำปรึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการปรับภูมิทัศน์ชายหาดเมืองพัทยา โดยจะดำเนินการขยายผิวการจราจรเพิ่มขึ้นอีก 1 ช่องทาง คาดจะมีพื้นที่จอดรถเพิ่มขึ้นกว่า 600 -700 คัน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้ความร่มรื่นตลอดแนวชายหาดพัทยา ตลอดแนวชายหาด รวมระยะทาง 3,000 เมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย ครบครัน มีห้องน้ำ 3 จุด บริเวณชายหาดพัทยาเหนือ, พัทยากลาง และพัทยาใต้  มีจุดล้างตัวสำหรับนักท่องเที่ยว พร้อมแสงไฟส่องสว่าง ด้วยงบประมาณ ปี พ.ศ. ปี 64 อีก กว่า 170 ล้านบาท ภายใต้ความดูแลของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยหลังจากนี้จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณารูปแบบ  และดำเนินการทำสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนต่อไป

Pattaya City is preparing to renovate Pattaya Beach area

On 30th September 2020, Mr. Sonthaya Kunplome, Pattaya Mayor and Pattaya officials’ team visited Pattaya Beach area to prepare for Pattaya Beach area renovation. There will set up more trees and light along Pattaya Beach and provide toilets in North, Central, and South Pattaya Beach. More addition provides a free parking area for 600 -700 cars.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *