นิทรรศการเทคโนโลยี ฮันนี่เวลล์โพรเซส

Please follow and like us:

ภาษาไทย/English

นิทรรศการเทคโนโลยี ฮันนี่เวลล์โพรเซส โซลูชั่นส์ เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติที่ล้ำหน้าในภาคอุตสาหกรรมกระบวนการ (Process industries) เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีต่างๆ ที่เชื่อมต่อกันสำหรับโรงงาน

Honeywell presents technology enabling digital transformation in Thailand summit highlights Honeywell connected

 

ที่โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ พัทยา นายอนันด์ วิชนุโพทลา ผู้จัดการทั่วไป ฮันนี่เวลล์ คอนเน็คเทด แพลนท์ บริษัทผู้ผลิตเทคโนโลยีชั้นนำ ร่วมกับภาคส่วนเกี่ยวข้อง  ได้มีการนิทรรศการเทคโนโลยี ฮันนี่เวลล์โพรเซส โซลูชั่นส์ เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติที่ล้ำหน้าในภาคอุตสาหกรรมกระบวนการ (process industries) เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีต่างๆ ที่เชื่อมต่อกันสำหรับโรงงาน (Connected Plant) อาทิ เทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีคลาวด์ที่ก้าวล้ำ ที่จะช่วยขับเคลื่อนศักยภาพประเทศไทยในการก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 เน้นย้ำความจำเป็นของโซลูชั่นส์ต่าง ๆ ในการช่วยแก้ปัญหาความท้าทายที่สำคัญของอุตสาหกรรมในด้านต่าง ๆ อาทิ การหยุดทำงานของระบบซึ่งอยู่นอกเหนือการคาดการณ์ และปัญหาช่องว่างทักษะของผู้ปฏิบัติงานซึ่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับประเด็นความเสี่ยงเหล่านี้ ด้วยการเลือกใช้บุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อการโจมตีทางไซเบอร์ให้เหลือน้อยที่สุด พร้อมพัฒนาแนวทางการตอบสนองต่อภัยคุกคามและการฟื้นฟูสภาพให้ได้โดยเร็ว รวมทั้งช่วยให้อุตสาหกรรมชั้นนำสามารถติดตามและควบคุมสถานการณ์ภายในกระบวนการผลิตได้ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสและเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ระบบอัตโนมัติรุ่นล่าสุดและสมรรถนะของเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะเปิดตัวในปีนี้ อาทิ โซลูชั่นติดตามระบบควบคุมความร้อน ที่สามารถติดตามตรวจสอบและควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ระบบจำลองสถานการณ์การทำงานของฐานผลิต – อุปกรณ์พกพาอัจฉริยะคู่หูผู้ปฏิบัติงาน  เทคโนโลยีสำหรับอุปกรณ์พกพาแบบไม่ต้องสัมผัส ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมทำงานได้สำเร็จลุล่วง ไม่ว่าจะในโรงงานหรือในภาคสนาม ระบบตรวจวัดสำหรับอุตสาหกรรมก๊าซ: ช่วยควบคุมการตรวจวัดค่าก๊าซได้อย่างครอบคลุม และอื่นๆเพื่อสร้างโลกที่ล้ำสมัย ปลอดภัย และพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

 

Honeywell presents technology enabling digital transformation in Thailand summit highlights Honeywell connected

At Holiday Inn Pattaya Honeywell’s (NYSE: HON) Thailand Technology Summit 2018 to learn about how Connected Plant technologies such as advanced data analytics and cloud technology can drive Thailand’s Industry 4.0 transformation. The day-long event focused on solutions to key industry challenges such as unplanned downtime and the skills gap. The summit also addressed how Honeywell Industrial Cyber Security solutions are an essential component of a robust Industrial Internet of Things (IIoT) ecosystem. As Thailand moves toward Thailand 4.0, protecting people, infrastructure and assets must be an overriding priority. Thailand is addressing these challenges with the right people, processes, and technologies to minimize vulnerability to cyberattacks, improve incident response and disaster recovery, and ensure leading industries don’t lose visibility into and control over their manufacturing processes. “With the government actively promoting its Thailand 4.0 agenda, which is focused on transforming the country into a value-based and innovation-driven digital economy, Thailand is undergoing a transformative shift,” said Mai Trang Thanh, president of Honeywell Indochina. “Honeywell is supporting Thailand’s transformation and future growth through technological advances for a wide variety of industries, improving industrial operations and developing a new generation of skilled workers.” “Our Connected Plant applications deliver higher levels of safety, reliability, effiiciency and profitability,” said Anand Vishnubhotla, general manager, Honeywell Connected Plant, APAC. “By combining deep domain expertise along with data analytics, we enable our customers to get unprecedented insights into their operations. Our solutions seamlessly integrate process, assets and people across the enterprise to make every day the best day of production and every member of the organization operate as a leading expert.” The Thailand Technology Summit allowed attendees to view and experience the newest automation products and capabilities, including some of the Honeywell Connected Plant solutions that have been launched in 2018.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *