ทม.หนองปรือ เปิดโครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตพื้นที่

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เทศบาลเมืองหนองปรือเปิดโครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตพื้นที่ เพื่อให้นักเรียน ประชาชน มีความรู้ในเรื่องการอพยพหนีไฟ

วันที่ 9 กันยายน 2563 ที่โรงเรียนวัดสุทธาวาส นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตพื้นที่ เพื่อให้นักเรียน ประชาชน มีความรู้ในเรื่องการอพยพหนีไฟ และมีความรู้ในเรื่องการดับเพลิงขั้นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชน ซึ่งได้สมมุติเหตุเพลิงไหม้ เวลา 15.00 น. ณ โรงเรียนวัดสุทธาวาส โดยเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร เป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้ติดต่อลุกลาม อย่างรวดเร็ว ในเหตุการณ์สมมุติมีนักเรียนไม่สามารถอพยพหนีไฟได้ จำนวน 15 คน เป็นลม หมดสติ ติดอยู่บริเวณชั้น 3 จำนวน 5 คน ไฟลวกบริเวณแขนและขา จำนวน 5 คน  คณะครูโทรแจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเข้าทำการระงับเหตุเพลิงไหม้ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ออกปฏิบัติหน้าที่เข้าทำการระงับเหตุทันที และสามารถควบคุมเพลิงไหม้ และช่วยเหลือนักเรียนที่ติดอยู่บนอาคารได้อย่างปลอดภัย

โดยมี เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ อปพร.เทศบาลเมืองหนองปรือ หน่วยกู้ชีพสว่างบริบูรณ์ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เข้าร่วมโครงการ

The Municipality of Nongprue held activity fire drill training to resident

On 9th September 2020 at Sutthawata School, Dr. Mai Chainit, the Mayor of Nongprue municipality was the president open activity fire drill training, to ensure the safety of students and citizens.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *