สมาคมชาวใต้ จ.ชลบุรี-พัทยาจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 63

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

สมาคมชาวใต้ จังหวัดชลบุรี-พัทยาจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบสืบ สานวัฒนธรรมอันดีงามของคนภาคใต้

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ที่วัดหนองใหญ่ นายสมสิน ทิพย์มณี นายกสมาคม สมาคมชาวใต้ จังหวัดชลบุรี-พัทยาเป็นประธานการจัดงานประเพณี บุญสารทเดือนสิบสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของคนภาคใต้ของไทยโดยมี คณะกรรมการ และพี่น้องชาวใต้ พี่น้องภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมกว่างานอย่างมากมาย พิธีบุญสารทเดือนสิบ ด้วยความศรัทธาเพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามความเชื่อของพุทธศาสนิกชนชาวใต้เชื่อว่าบรรพบุรุษอันได้แก่ ปู่ย่า ตายาย และญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว หากทำความดีไว้เมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ จะได้ไปเกิดในสรวงสรรค์ แต่หากทำความชั่วจะตกนรกกลายเป็นเปรต ต้องทนทุกข์ทรมานในอเวจี ต้องอาศัยผลบุญที่ลูกหลานอุทิศส่วนกุศลให้ในแต่ละปีมายังชีพ ดังนั้นในวันแรม 1 ค่ำเดือนสิบ คนบาปทั้งหลายที่เรียกว่าเปรตจึงถูกปล่อยตัวกลับมายังโลกมนุษย์ เพื่อมาขอส่วนบุญจากลูกหลายญาติพี่น้องและจะกลับไปนรกในวันแรม 1 ค่ำ เดือนสิบโอกาสนี้เองลูกหลานและผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่จึงนำอาหารไปทำบุญที่วัด เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษและญาติมิตร ประเพณีสารทเดือนสิบมีมาตั้งแต่พุทธกาลพี่น้องชาวใต้ แม้อยู่ห่างไกลถิ่นเกิด ด้วยมีความกตัญญู ต่อบรรพบุรุษก็จะรวมตัวกันจัดงานบุญสารทเดือนสิบ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี มาอย่างยาวนาน  

Chawtai opened Sart Thai Traditional Festival 2020

On 10th September 2020 at Nongyai Temple, Mr. Somsin Thipmanee, president Chawtai Chonburi Association was the president open Sart Thai Traditional Festival 2020, (Sart Thai is a traditional Thai mid-year festival, held on the new moon at the end of the tenth lunar month. It has many features of animism, attributing souls or spirits to animals, plants and other entities.). The event was held by Chawtai Chonburi Association, Ministry of Culture of Chonburi Provincial Administrative Organization and Pattaya City.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *