เทศบาลเมืองหนองปรือเปิดกิจกรรมรณรงค์วันป้องกันโรคพิษสุขนัขบ้าโลก

Please follow and like us:

เทศบาลเมืองหนองปรือเปิดกิจกรรมรณรงค์วันป้องกันโรคพิษสุขนัขบ้าโลก

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย / English

เทศบาลเมืองหนองปรือเปิดกิจกรรมรณรงค์วันป้องกันโรคพิษสุขนัขบ้าโลก

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ เวทีสวนสุขภาพฯ เทศบาลเมืองหนองปรือ นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์วันป้องกันโรคพิษสุขนัขบ้าโลก ประจำปี พ.ศ.2563 (World Rabies Day 2020) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อควบคุมและลดการแพร่พันธุ์ของสัตว์จรจัดหรือเสี่ยงต่อการเป็นสัตว์จรจัด

2.เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสำนึก ตระหนักต่อปัญหาสัตว์จรจัด และควบคุมปริมาณสุนัขและแมว

3.เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสัตว์จรจัด

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการร่วมมือของเทศบาลเมืองหนองปรือ กับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัขและแมว และให้คำปรึกษาปัญหาสัตว์เลี้ยง

โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

The Municipality of Nongprue held an activity campaign on World Rabies Day

On Friday 25 September 2020 at 9:00 Hrs. at the health garden of the Municipality of Nongprue, Mr. Mai Chaiyanit, Mayor of Municipality of Nongprue, being the chairperson on the opening ceremony of World Rabies Day 2020. Under the strategy of the project Preventing Animal Preventing People from Rabies.

Objectives of the activity:

1. To control and reduce the number of stray animals or animals prone to be stray.

2. To make awareness to people to see the problem of stray animals and control the number of dogs and cats.

3. To help to solve the problems of people who affect from these stray animals.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *