เมืองพัทยาเตรียมโครงการวางท่อน้ำประปาพร้อมขยายเขตชุมชนมาบประดู่ซอยเขาตาโล 3 ให้ชาวบ้านกว่า300 หลังคาเรือนได้มีน้ำประปาใช้

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย / English

เมืองพัทยาเตรียมโครงการวางท่อน้ำประปาพร้อมขยายเขตชุมชนมาบประดู่ซอยเขาตาโล 3 ให้ชาวบ้านกว่า300 หลังคาเรือนได้มีน้ำประปาใช้

เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 23 กันยายน 2563  ที่ ทำการชุมชนมาบประดู่ ซอยเขาตาโล 3  นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา มอบหมายคณะทำงาน นายกเมืองพัทยาลงพื้นที่ร่วมกับ นางสุภาพร สันป่าแก้ว ประธานชุมชนมาบประดู่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการช่างเมืองพัทยา ฝ่ายบำรุงรักษาและบูรณะ เจ้าหน้าที่เทศกิจเมืองพัทยา ผู้รับเหมาดำเนินการวางท่อน้ำประปา ประชาสัมพันธ์ชื้แจงโครงการการวางท่อน้ำประปาพร้อมขยายเขต ตามที่ชาวบ้านกว่า300 หลังคาเรือนของขอมาว่าไม่มีน้ำประปาใช้มานานหลายปีได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำใช้ภายในครัวเรือน

ซึ่งทางเมืองพัทยาจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและบรรเทาข์ความเอดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนได้มีน้ำประปาใช้จึงได้ประสานเจ้าหน้าที่สำนักการประปาดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประเมินการราคาโดยจุดนี้ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากเมืองพัทยาในการดำเนินโครงการวางท่อน้ำประปาพร้อมขยายเขตแล้วซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป  สร้างความพอใจแก่ชาวบ้านที่อยู่อาศัยมากกว่า 300 หลังคาเรือน เป็นอย่างมาก โดยชาวบ้านเรียนฝากขอบพระคุณท่านสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ที่ดำเนินการช่วยเหลือชาวบ้านในครั้งนี้

Pattaya prepares for its project of laying the water pipes to expand the community of Mab Pradoo Soi Khao Talo 3 for 300 local houses

In the evening of 23 September 2020, at the office of Mab Pradoo community Soi Khao Talo 3, Mr. Pattana Boonsawad, Deputy Mayor of Pattaya had assigned the working members of Pattaya Mayor to survey the area with Mrs. Supaporn Sanpapao, the Principle of Mab Pradoo community, include with the officials of Pattaya to announce and explain about the project of laying the water pipes to expand into the community of more than 300 local houses.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *