รมต.ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดเปิดศูนย์รับเลี้ยงเด็กตอนกลางคืน (บ้านเปี่ยมสุข)

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

รมต.ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดเปิดศูนย์รับเลี้ยงเด็กตอนกลางคืน (บ้านเปี่ยมสุข)

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ที่โครงการบ้านเอื้ออาทร ซ. เนินพลับหวาน อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี นายจุติ ไกรกฤกษ์ รมต.ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ได้มาเปิดศูนย์ดูแลเด็ก Night Care ในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ โดยมีนายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางรัชฎา ชมจินดา ผู้อำนวยการมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย และนายพิรุณ น้อยอิ่มใจ ผู้จัดการศูนย์พักพิงเด็ก พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ และส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยศูนย์รับเลี้ยงเด็กตอนกลางคืน (บ้านเปี่ยมสุข) เป็นศูนย์ที่ให้การช่วยเหลือแบ่งเบาภาระครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ที่ไม่มีผู้ดูแลเด็ก จำเป็นต้องทำงานในช่วงกลางคืน รับเด็กตั้งแต่อายุ 3 เดือน – 6 ขวบ เปิดเวลา 6 โมงเย็น – 6 โมงเช้า ซึ่งให้บริการโดยไม่ต้องเสียใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

Minister of Social Development and Human Security Juti Krairerk was the president open Child Night Care Center (Baan Piemsuk) at the Soi Nernplabwan housing project.  Dr. Mai Chaiyanit, Nongprue Mayor along with the administrator team, Mrs. Radchada Chomjinda, Director of the Human Help Network Foundation Mr. Pirun Noi-eemjai, director of the Drop-In Center, Honored guest, and involved department joined the open of the Child Night Care Center. To help parents who have to work at night time and nobody is looking after their children during night time. The center is free of charge opens from 6 pm to 6 am, and receiving children age between 3 months old to 6 years old.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *