สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุงมอบกล้าพันธ์พืชผัก แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตามรอยพ่อ ตำบลหนองปรือ

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุงมอบกล้าพันธ์พืชผัก แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตามรอยพ่อ ตำบลหนองปรือ 

วันนี้ 31 กรกฏาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่บริเวณที่ทำการชุมชนหนองปรือ 3 นางสาวนาริสา เย็นรักษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง เป็นตัวแทนของทางเกษตรอำเภอบางละมุง มอบกล้าพันธ์พืชผักสวนครัว และดินปุ๋ยปลูกผัก ให้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตามรอยพ่อ ตำบลหนองปรือ  โดยมี นางณฐณัฐ บัวเจริญ ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ตามรอยพ่อตำบลหนองปรือ พร้อมคณะสมาชิกกลุ่มแม่บ้านให้การต้อนรับและเข้ารับมอบกล้าพันธ์พืชผักสวนครัว อย่างพร้อมเพียง สำหรับการมอบในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งโครงการของเกษตรอำเภอบางละมุง ที่เดินตามรอยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชดำรัส เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และจากสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19  ทางเกษตรอำเภอบางละมุง จึงได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และด้วยความห่วงใย  จึงได้มอบกล้าพันธ์พืชผักและ เมล็ดพันธ์พืช ดินปุ๋ยปลูกพัก มอบให้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตร ตามรอยพ่อ ต.หนองปรือและมอบให้แก่ครอบครัวเกษตรต้นแบบ เพื่อรับนำกลับไปปลูกเพื่อเก็บผลผลิตไว้รับประทานรวมไปถึงการขยายกล้าพันธ์เพาะปลูกเพื่อต่อยอดเป็นรายได้ของครอบครัว ในอนาคตต่อไป  

On 31st July 2020 at Nongprue 3 Community, Banglamung District Agricultural Extension offered vegetable seedlings to Nogprue’s farmers Club. In this occasion, due to the spreading COVID-19, Nongprue 3 Community seeing the benefits and concerns about the present situation thus gives vegetable seeding to help the Nogprue’s farmers Club to produces vegetable for consumption and propagation.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *