กรมที่ดินเผยในอนาคตข้างหน้าจะนำ E-Service มาใช้ในการบริการประชาชนนัดหมาย-จดทะเบียนออนไลน์

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

กรมที่ดินเผยในอนาคตข้างหน้าจะนำ E-Service มาใช้ในการบริการประชาชนนัดหมาย-จดทะเบียนออนไลน์

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ผู้สื่อข่าวได้รับทราบข่าวจากการประชุมเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซ พัทยา ได้มีการจัดการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมที่ดิน ระยะ 10 ปี เตรียมพร้อมให้บริการประชาชนผ่านระบบ E-Service ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดยนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดินเผยว่า “กรมที่ดินเป็นองค์กรของประชาชนที่ทันสมัย และมีคุณภาพการบริหาร มีมาตรฐานการบริการระดับสากล เพื่ออนาคตที่ดีกว่าของประชาชน และประเทศชาติ” ทั้งนี้การพัฒนาทั้งหมดอยู่ภายใต้แนวคิดว่าทำอย่างไรประชาชนจะเป็นศูนย์กลางหรือ Citizen Centric ในการปฎิบัติงานและมีความเชื่อมั่นหรือ Trust ในการปฎิบัติงานของกรมที่ดิน ในอนาคตไม่เกิน 10 ปี ข้างหน้ากรมที่ดินจะนำ E-Service มาใช้ในการบริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกรมที่ดินรู้ และได้รับการบริการที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น อาทิ การนัดหมายทำนิติกรรมล่วงหน้า การจดทะเบียนออนไลน์ต่างสำนักงาน นัดรังวัดล่วงหน้าสบายและลดค่าใช้จ่าย ซึ่งในขณะนี้กรมที่ดินได้เปิดเว็บไซต์ให้ประชาชนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับกรมที่ดิน  www.dol.go.th  ร้องทุกข์ 02 211 – 5555

On 24th August 2020, the reporter was informed that the Department of Lands held the brainstorm meeting on providing E-Service in the nearly future topic on 21 August 2020 at Grand Jomtien Palace Hotel. Using the Department of Lands E-Service will help people in the convenience and easy way are the objective of the services.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *