อวานี พัทยา รีสอร์ท เปิดพิธีลงนามความร่วมมือ จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตร บริการอาหารและเครื่องดื่ม ระยะสั้นฟรี!

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย / English

อวานี พัทยา รีสอร์ท  เปิดพิธีลงนามความร่วมมือ จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตร บริการอาหารและเครื่องดื่ม ระยะสั้นฟรี! เพื่อรองรับ EEC

เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2563 ที่โรงแรมอวานี พัทยา รีสอร์ท มหาวิทยาลัยราชนครินทร์ จับมือ โรงแรมอวานีพัทยา และสถานประกอบการในพื้นที่ EEC จัดอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตรบริการ อาหารและเครื่องดื่ม ระยะสั้นฟรี 4 หลักสูตร โดยมี รศ.ดร.ดวงพร ภู่ระกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชนครินทร์ คุณศุภดิษฐ์ มณีรัตน์จรัสศรี ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มหาชน โรงแรมอวานี พัทยา รีสอร์ท พร้อมด้วยตัวแทนภาคส่วนเกี่ยวข้องร่วมพิธีลงนามความร่วมมือจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตรบริการ อาหารและเครื่องดื่ม ระยะสั้นฟรี! เพื่อรองรับ EEC เนื่องด้วยโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์และบริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โดยโรงแรม อวานี พัทยา รีสอร์ท ร่วมกันจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการพัฒนา เพื่อยกระดับงานบริการ อาหารและเครื่องดื่ม ในธุรกิจโรงแรมเพื่อรองรับ EEC และส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หลักสูตรระยะสั้น (ฟรีค่าลงทะเบียนและค่าที่พัก)โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับการบริการของพนักงานโรงแรมรีสอร์ทในเขตจังหวัด ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1: วันที่ 6-10 กรกฏาคม 2563 (40 คน) กลุ่ม 2: วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563 (40 คน)  กลุ่ม 3: วันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2563 (40 คน)/ กลุ่ม 4: วันที่ 27-31 กรกฎาคม 2563 (40 คน) กลุ่ม 5: วันที่  3 -7 สิงหาคม 2563 (40 คน) สอบถามโทร 08-1814-0617

On 7th July 2020 at Avani Pattaya Resort, an MOU signed for free short-term training for hotel staff in Food & Beverage and Hospitality industry ceremony was held. The MOU was between Rajabhat Rajanagarindra University and Avani Pattaya Resort, Minor International. The project had objectives to devolve and upgrade hotel staff in Eastern Economic Corridor (EEC) industry.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *