นักธุรกิจข้าราชการองค์กรการกุศลแห่ร่วมงานอุปสมบทจ่าสิบเอก อุรสิญจ์ กันทรพันธ์ ผู้สื่อข่าวพัทยาเมล์

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

นักธุรกิจข้าราชการองค์กรการกุศลแห่ร่วมงานอุปสมบทจ่าสิบเอก อุรสิญจ์ กันทรพันธ์ (วัฒน์) ผู้สื่อข่าวพัทยาเมล์

วันที่ 21 มิถุนายน 2563 ที่วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร ได้มีพิธีอุปสมบทจ่าสิบเอก อุรสิญจ์ กันทรพันธ์ (วัฒน์) ผู้สื่อข่าวพัทยาเมล์ เพื่อทำพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์โดยมีนางราศรี ใจหาญ มารดาพร้อมด้วยครอบครัว กันตรพันธ์ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน สำหรับพิธีการอุปสมบทในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านเจ้าคุณพระโสภณคณาภรณ์ พระมหาไชยวัฒน์เจ้าอาวาสวัดญาณสังวราราม  รักษาการเจ้าคณะจังหวัดชลบุรีเป็นพระอุปปัจชา ซึ่งในงานก็มีบรรดา ลูกหลาน ญาติพี่น้อง แขกผู้มีเกียรติ ข้าราชการ นักธุรกิจ ตัวแทนองค์กรการกุศล ทั้งชาวไทยและต่างชาติ อาทิ นายประทีป ซิงค์ มาโลตรา กรรมการผู้จัดการ บริษัทพัทยาเมล์ และ ประธานสมาคมพัทยาสปอร์ตคลับ คุณน้อย  เอเมอร์สัน ประธานฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ฯ พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมพัทยาสปอร์ตคลับ พัทยาซิตี้เอ๊กแพ๊ต เข้าร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างมากมาย โดยเข้าสู่พิธีการพระอุปปัชชาได้ทำพิธีขอขมาลาโทด ต่อบิดามารดา เจ้ากรรมนายเวร และ เพื่อการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และสืบทอดอายุพระพุทธสาสนาสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ให้ตนเองและบิดามารดารวมทั้งหมู่ญาติ เป็นการสนองพระคุณบิดามารดา ที่ถือกันเป็นประเพณีว่า ถ้าใครได้บวชลูกแล้ว ก็ได้บุญกุศลมาก ช่วยให้พ่อแม่ได้เกาะชายผ้าเหลืองไปสวรรค์ ตลอดจนได้เป็นญาติของพระศาสนา แต่ถ้ามองความหมายให้ลึกซึ้งลงไปก็เป็นเรื่องความเป็นจริงของชีวิตจิตใจ กล่าวคือ การบวชเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้จิตใจของพ่อแม่มีความสุข มีความปลาบปลื้มใจ ด้วยความหวังว่าเมื่อลูกได้เข้าไปอยู่ในวัด ได้ศึกษาอบรมในพระธรรมวินัยแล้ว ต่อไปก็จะเป็นคนดี จะรับผิดชอบชีวิตของตนเองได้ จะรับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคมได้ เสร็จสิ้นพิธีการได้มีการถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

On 21st June 2020, VIP guests such as Pattaya businessmen, officials, charity and private organization, Khantaraphan family member and friends joined ordained ceremony of Mr. Urasin Khantaraphan, Pattaya Mail reporter, he was ordained as a monk ceremony at Yansangwararam Temple.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *