บริษัท บ้านปู ร่วม ศูนย์ธารชีวิต เพื่อสตรี มอบถุงยังชีพ จำนวนกว่า 380 ชุด

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

บริษัท บ้านปู ร่วม ศูนย์ธารชีวิต เพื่อสตรี มอบถุงยังชีพ จำนวนกว่า 380 ชุด บรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ในพัทยา

เมื่อช่วงเช้า วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ที่ศูนย์ธารชีวิต เพื่อสตรี 572/1 ซอยนาเกลือ 25 นาเกลือ บางละมุง คุณอุดมลักษณ์ โอฬาร ผอ.สายอาวุโส-สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด นำบรรดาพนักงานและส่วนเกี่ยวข้อง มอบถุงยังชีพ จำนวนกว่า 180 ชุด ในรอบเช้าและในรอบบ่ายอีก 200 ชุด รวมเป็น 380 ชุด ภายในบรรจุข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในพัทยา เนื่องด้วยนเวลากว่าสามเดือนแล้วที่เมืองแห่งการท่องเที่ยวอย่างพัทยาต้องตกอยู่ในสภาวะซบเซา อันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภาพของพัทยาที่เคยคึกคัก เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ กลับกลายเป็นเมืองที่มีผู้คนบางตา ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวที่หายไปกว่า 80% ส่งผลให้การท่องเที่ยวบ้านเราต้องสูญรายได้ไปอย่างมหาศาลและมีผู้คนถูกพักงานและตกงานเป็นจำนวนมากโดยทางคุณอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า “บ้านปูฯ ตั้งใจที่จะมีส่วนช่วยประเทศชาติในการบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 อย่างเต็มความสามารถ เริ่มต้นจากบุคลากรทางการแพทย์และขยายความช่วยเหลือมาสู่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก สำหรับแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพัทยานั้น ถือเป็นแม่เหล็กสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว ที่ในช่วงนี้กลับได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์โควิด-19 เราจึงเล็งเห็นความสำคัญและต้องการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มนี้ โดยจัดสรรงบประมาณจากกองทุน ‘มิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัยโควิด-19” เพื่อส่งมอบถุงยังชีพ 380 ชุด รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท ให้แก่กลุ่มสตรีข้ามเพศและกลุ่มสตรีที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ผ่านทางมูลนิธิซิสเตอร์ศูนย์ชุมชนคนข้ามเพศ ซึ่งดูแลกลุ่มคนข้ามเพศในพื้นที่ และศูนย์ธารชีวิตเพื่อสตรี ซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลคุณภาพชีวิตและทักษะการประกอบอาชีพสำหรับสตรีในพัทยาเพื่อช่วยเหลือบรรเทาข์ความเดือดร้อนในเบื้องต้น

On 25th June 2020, Banpu Public Company Limited cooperated with Pattaya Fountain of Life Women’s Center donated more than 380 care bags to held citizens during Covid-19 crisis.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *