เมืองพัทยาเผย EEC ตั้งงบหลักหมื่นล้านเตรียมสร้างอ่างเก็บน้ำที่จังหวัดจันทบุรี 3 อ่าง ผันน้ำดิบมาสู่พื้นที่เมืองพัทยาในอนาคต

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมืองพัทยาเผย EEC ตั้งงบหลักหมื่นล้านเตรียมสร้างอ่างเก็บน้ำที่จังหวัดจันทบุรี 3 อ่าง ผันน้ำดิบมาสู่พื้นที่เมืองพัทยาในอนาคต

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ผู้สื่อข่าวติดตามความคืบหน้าถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่เมืองพัทยาเนื่องจากเกิดข้อร้องเรียนจากประชาชนเป็นจำนวนมาก จากสถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบัน ทำให้ของอ่างเก็บน้ำทั้ง 5 อ่างหลัก ที่ใช้เป็นแหล่งน้ำดิบสำคัญในการผลิตน้ำประปาเพื่อหล่อเลี้ยงเมืองพัทยา กว่า 80 ล้าน ลบ.ม./ ปี ประกอบไปด้วย อ่างเก็บน้ำมาบประชัน, อ่างเก็บน้ำห้วยชากนอก, อ่างเก็บน้ำหนองกลางดง ,อ่างเก็บน้ำห้วยสะพาน และอ่างเก็บน้ำห้วยขุนจิต ซึ่งทั้ง 5 แห่งมีความจุน้ำรวมกันที่ 40 ล้านลบ.ม.แต่ขณะนี้มีแต่ปริมาณน้ำที่เหลือติดเพียงก้นอ่างเหลือประมาณ 20 % หรือบางอ่างก็ได้แห้งขอดไปแล้ว ด้านนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาเผยแนวทางแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบ เผย EEC ตั้งงบหลักหมื่นล้านเตรียมสร้างอ่างเพิ่มโดยร่วม กรมชลประทาน  การประปาส่วนภูมิภาคฯ และส่วนเกี่ยวข้อง ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาในการเตรียมสร้างอ่างเก็บน้ำที่จังหวัดจันทบุรีขึ้นมาอีก 3 อ่าง เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบแห่งใหม่ใช้ในภาคตะวันออกและเมืองพัทยา พร้อมจะวางแผนงานในการกักเก็บน้ำฝนที่ตกลงมา ทำอย่างไรให้สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดไม่ให้ไหลทิ้งลงทะเลหรืออย่างอื่นไปโดยเปล่าประโยชน์  ซึ่งอยู่ระหว่างประชุมร่วมทุกภาคส่วนเพื่อหาแนวทางการพัฒนาต่อไป นอกจากนี้ทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยาชั่นพิเศษ  นายชัยทัช อิ้ดแสง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา ยังปรับแผนการจ่ายน้ำในช่วงวิกฤติภัยแล้ง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 และจ่ายน้ำสลับวันคู่-วันคี่ อาทิ โซนพัทยาใต้ เทพประสิทธิ์  ชัยพฤกษ์ 1 อรุโณทัย วัดธรรม พัทยากลางฝั่งขวเลขคู่และอื่นๆฯลฯ จะเป็นปล่อยน้ำเลขคู่ วันคี่ อาทิ โซนห้วยใหญ่ ชัยพฤกษ์ 2 หนองหิน เขามะกอก พัทยากลางฝั่งขวา ซอย 8-14  พัทยากลางฝั่งขวา ซอย 8-14 ถนนเฉลิมพระเกียรติ (สายสาม) เกษตรสิน พัทยาเหนือ บุญสัมพันธ์ เขาตาโลและอื่นๆโปรดสำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอเมื่อมีการเปิดจ่ายน้ำประปา​ น้ำอาจไม่ไหลในทันที​ หรืออาจไหลอ่อนในระยะแรก​โปรดระวังน้ำขุ่น! ปรับลดแรงดันทุกพื้นที่เวลา 18.00น. – 05.00 น. สอบถามเพิ่มเติมโทร 038-222461

On 10th June 2020 Pattaya City informed that Eastern Economic Corridor (EEC) set up the budget for building other three reservoirs in Chanthaburi Province, the objective is to keep and save water for using in Pattaya area.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *