สมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรีร่วมธุรกิจท่องเที่ยว เตรียมจัดงานไทยเที่ยวไทยดึงนักท่องเที่ยวภายในประเทศ

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

สมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรีร่วมธุรกิจท่องเที่ยว เตรียมจัดงานไทยเที่ยวไทยดึงนักท่องเที่ยวภายในประเทศ

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นางสาวฐิติภัสร์ ศิรณัฐศรีกุล นายกสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี เป็นประธานประชุมสมาชิกสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงวุฒิและที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม นางปิ่นนาถ เจริญผล ผอ.ททท.สำนักงานพัทยา นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก  และส่วนเกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วม หารือ เตรียมจัดงานไทยเที่ยวไทย หวังดึงนักท่องเที่ยวฟื้นฟูเศรษฐกิจ จด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ และเตรียมจัดงานไทยเที่ยวไทย เพื่อดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวภายในประเทศ กู้วิกฤตเศรษฐกิจจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 คลี่คลายลงโดยการร่วมมือหลายหน่วยงานด้านกการท่องเที่ยวในการ จัดโปรโมชั่น ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ โรงแรม ในราคาพิเศษ โดยผ่านการประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ ดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบครอบครัวภายในประเทศ ซึ่งก็มีทั้งกลุ่มคนไทยและต่างชาติที่ยังอยู่ในเมืองไทย ต้องการที่จะปลดปล่อยหลังรัฐเริ่มประกาศผ่อนปรนโดยคาดว่าในระยะที่ 4 ของการผ่อนปรนสถานการการท่องเที่ยวน่าจะดีขึ้นตามลำดับ เนื่องด้วยชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ด้วยความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว ความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี  และที่สำคัญยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่จัดสร้างขึ้นเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนให้ได้รับความรู้ ความสนุกสนาน และความประทับใจได้ตลอดทั้งปี ด้วยความร่วมมือกันของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัด จึงได้ร่วมกันสร้างพันธมิตรเครือข่ายธุรกิจทางการท่องเที่ยว เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการตลาดและการท่องเที่ยว รวมทั้งนำเสนอรูปแบบใหม่ๆของการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเข้ามาท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น แทนการไปท่องเที่ยวในภูมิภาคอื่น จึงได้เตรียมจัดงานไทยเที่ยวไทย หวังดึงนักท่องเที่ยวภายในประเทศฟื้นฟูเศรษฐกิจ

On 8th June 2020, the Association of Chonburi Attractions and Pattaya Business Tourism Association held the meeting at Pattaya city hall on the topic of preparation to promote Domestic Tourism in Thailand. The objective was to refresh the Tourism industrial.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *