สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยาดำเนินการจัดเก็บขยะกองโตส่งกลิ่นเหม็น

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยาดำเนินการจัดเก็บขยะกองโตส่งกลิ่นเหม็นชาวบ้านร้องเรียนบริเวณซอยบูรณะศิลป์ พัทยากลาง

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ที่ซอยบูรณะศิลป์ ติดคิงพาเวอร์ พัทยากลาง นายจิรวัฒน์ ปลุกใจ ประธานชุมชนชุมสาย พร้อมด้วยคณะทำงานนายกเมืองพัทยาประสานเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยาดำเนินการจัดเก็บขยะกองโตตรงช่วงบริเวณดังกล่าวเนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่ามีขยะที่ตกค้างเป็นจำนวนมาก และส่งกลิ่นเหม็น ทำให้ทัศนียภาพเมืองพัทยาไม่สวยงาม จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบขยะเป็นจำนวนมากตามที่ได้รับแจ้ง จึงได้ประสานหน่วยงานสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยาให้ช่วยมาดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน โดยนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นผู้ได้มอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อมมาดำเนินการจัดการให้เร่งด่วนเป็นที่เรียบร้อย เพื่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ดีของเมืองพัทยาร้องเรียนความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยในเมืองพัทยาแจ้ง 1337

On 2nd June 2020, Mr. Jirawat Plukjai ChumChonChumSai Community President and Pattaya Working Team coordinated with Pattaya Environmental office to clean up the rubbish in Soi Buranasin, Central Pattaya Road due to the residents complained.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *