มูลนิธิมือต่อมือร่วมชุมชนมาบประดู่แจกถุงยังชีพและไข่ไก่กว่า 200 ชุด

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

มูลนิธิมือต่อมือร่วมชุมชนมาบประดู่แจกถุงยังชีพและไข่ไก่กว่า 200 ชุด

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ที่ชุมชนมาบประดู่ เขาตาโลซอย 3 นางสุภาพร สันป่าแก้ว ประธานชุมชนมาบประดู่ร่วมกับมูลนิธิมือต่อมือจิตอาสาเมืองพัทยาโซน 3 อดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยา และคณะทำงานนายกเมืองพัทยา แจกถุงยังชีพและไข่ไก่กว่า 200 ชุดบรรเทาข์ทุกข์ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนตกงานไม่มีรายได้เพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้ผลกระทบเชื้อไวรรัสโควิด-19 โดยมีคณะกรรมการชุมชน และอดีตสมากชิกเมืองพัทยาร่วมกันจัดระเบียบ ดำเนินการคัดกรองอุณหภูมิและจัดแถวเว้นระยะห่างทางสังคม ใช้เจลล้างมือเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งก็มีบรรดาประชาชนที่มีรายได้น้อยและว่างงานในชุมชนที่ทราบข่าวเดินทางมารับมอบอย่างต่อเนื่อง

On 21th May 2020 at Mappradoo Community, Khaotalo Soi 3, Mrs. Supaporn Sanpakaew, Mappradoo Community President cooperated with Hand to Hand Foundation, Pattaya Volunteers Zone 3 and Pattaya Mayor Working Team offered 200 needed care bag and egg to help Pattaya residents due to Covid-19 crisis.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *