เทศบาลเมืองหนองปรือร่วม อบจ.ชลบุรีช่วยเหลือปชช.ผลกระทบโควิด-19 ครอบครัวละ 1,000 บาท

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เทศบาลเมืองหนองปรือร่วม อบจ.ชลบุรีช่วยเหลือปชช.ผลกระทบโควิด-19 ครอบครัวละ 1,000 บาท กว่า 10,883 ครัวเรือน

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 เทศบาลเมืองหนองปรือ นายวิรัตน์ ตันติปาลกุล ปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมสรุปข้อมูลผู้มีสิทธิ์รับความช่วยเหลือด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมสำหรับการประชุมมีวาระสำคัญแจ้งดังนี้

1. ผู้มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยให้เงินช่วยเหลือครอบครัวละ 1,000 บาท ทั้งหมด 10,883 ครัวเรือน โดยแบ่งเป็น

(1) งบเทศบาลเมืองหนองปรือ 5,442 ครัวเรือนโดยโอนเข้าบัญชี (2) งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 5,441 ครัวเรือน โดยแบ่งเป็นโอนเข้าบัญชีกรุงไทย 3,474 ครัวเรือน และรับเงินสด 1,967 ครัวเรือน

2. สถานที่กรณีจ่ายเงินสดให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 (COVID 19) มีดังนี้

(1) หมู่ที่ 5 จำนวน 1,541 ครัวเรือน รับเงินได้ที่โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน (2) หมู่ที่ 11 จำนวน 426 ครัวเรือน รับเงินได้ที่สนามฟุตซอล (หลังโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ)

3.สำหรับวันที่จะโอนเงิน และจ่ายเงินเยียวยา จำนวน 1,000 บาท ทางเทศบาลเมืองหนองปรือจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

On 7th May 2020, Nongprue town municipality cooperated with Chonburi Provincial Administrative Organization help residents during the Covid-19 crisis by given 1,000 baht cash to one house resident which total 10,883 houses.   

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *