ศูนย์ข้อมูล Pattaya Covid-19 เผยไม่พบผู้ติดเชื้อมาเกือบ 30 วันติด ส่วนผู้ป่วยที่รักษารพ.เมืองพัทยารักษาหายกลับบ้านหมดแล้ว

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

ศูนย์ข้อมูล Pattaya Covid-19 เผยไม่พบผู้ติดเชื้อมาเกือบ 30 วันติด ส่วนผู้ป่วยที่รักษารพ.เมืองพัทยารักษาหายกลับบ้านหมดแล้วจากการร่วมแรงร่วมใจกันปฎิบิติงานด้านการป้องกันเฝ้าระวังอย่างเข้มแข็ง!

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ที่เมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เปิดเผยข้อมูลตาม การรายงานศูนย์ข้อมูล Pattaya Covid-19 เนื่องจากที่เจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชนจิตอาสาหลายหน่วยงานได้ร่วมร่วมแรงร่วมใจกัน ในการดำเนินโครงการมาตราการการป้องกัน คัดกรอง จนตัวเลขผู้ติดเชื้อในเมืองพัทยาลดลงอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการป้องกันและการให้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนมีประสิทธิภาพ เป็นอย่างมาก และสำหรับการรักษาผู้ป่วยในส่วนที่พักรักษาตัวที่ รพ.เมืองพัทยา ณ วันนี้ รพ.เมืองพัทยาได้ดำเนินการรักษาหายและปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยทุกท่านแล้วจำนวน 5 รายและตัวเลขที่กำลังรักษาเป็นศูนย์ และ ในเขตเมืองพัทยาไม่พบผู้ติดเชื้อฯเกือบ 30 วันมาแล้ว แต่ก็ยังคงต้องเน้นย้ำให้ประชาชนไม่ประมาทในการสวมหน้ากาก อนามัยทุกครั้ง ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างทางสังคมไม่ไปในที่มีคนพลุพล่าน  ต้องเฝ้าระวังคนเดินทางเข้าออก เมืองพัทยา หากพบผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงให้แจ้งเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาเข้าตรวจสอบทันทีหรือโทร 038-429166 หรือ 1337

On 5th May 2020, Pattaya Covid-19 Center reported, there is no any new infections case for 30 days, and all cases been treating in Pattaya Hospital have been recovered from Covid-19 and returned home. 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *