3 พ.ค.63 ยิ้มได้! รัฐฯผ่อนปรนกลุ่มธุรกิจสีขาวเสี่ยงน้อยให้ปชช.ทำมาหากิน!

Please follow and like us:

ข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากจังหวัดชลบุรี /Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

3 พ.ค.63 ยิ้มได้! รัฐฯผ่อนปรนกลุ่มธุรกิจสีขาวเสี่ยงน้อยให้ปชช.ทำมาหากิน!

วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 กิจการเหล่านี้เปิดตามความสมัครใจและความพร้อม แต่ต้องมีมาตรการป้องกันโรคและคำแนะนำของราชการ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ห้าง เปิดแต่โซนซุปเปอร์ ร้านขายยา สินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ร้านขายปลีกธุรกิจโทรคมนาคม ศูนย์บริการมือถือ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกรรมการเงิน ธนาคาร วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ส่วนแผนกอาหาร ให้แต่นำกลับบ้านเท่านั้น

ร้านค้าปลีกชุมชน ตลาดนัด เปิดได้แต่ต้องมีมาตรการควบคุมโรค ร้านเสริมสวย ทำผมตัดผม เปิดได้ แต่ห้ามมีการนั่งรอในร้าน สนามกอล์ฟ ซ้อมกอล์ฟ เปิดได้แต่ต้องห้ามแข่งขันชุมนุมกัน สนามกีฬากลางแจ้ง แต่ต้องเว้นระยะห่าง ไม่มีการชุมนุมแข่งขัน สวนสาธารณะ ลานสาธารณะ สำหรับออกกำลัง ต้องห้ามไม่ให้แออัด หรือชุมนุม เพิ่มเติม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์สามารถจำหน่ายได้ตามเวลาที่รัฐกำหนด แต่ให้นำกลับอย่างเดียว เกาะล้านยังคงปิดเกาะ ไม่รับนักท่องเที่ยวจนกว่าจะมีค่ำสั่งเพิ่มเติม ส่วนอื่นๆที่มีความเสี่ยงมากยังคงต้องประเมินสถานการณ์ หากไม่มีตัวเลขผู้ป่วยเพิ่มเติมเกินเลข 2 หลักจะมีการประเมินในการปลดล๊อคในเฟส ที่ 2-3 ต่อไป ตามที่โฆษกรัฐบาลได้แถลงในช่วงที่ผ่านมา

On 3rd May 2020, government allowed many types of business in the safe zone to open theirs services during the Covid-19 crisis.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *