เมืองพัทยาร่วมหลายหน่วยงานแจกอาหารให้กับประชาชน 10 จุด

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมืองพัทยาร่วมหลายหน่วยงานแจกอาหาร ให้กับประชาชน 10 จุดช่วยเหลือประชาชน

Pattaya City cooperated with many organizations set 10 point area around the town for offering meal boxes and drinking water to help citizens during the Covid-19 crisis. 

วันที่ 26 เมษายน 2563 ผู้สื่อข่าวติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะพื้นที่เมืองพัทยา ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ที่ได้รับความเดือดร้อน ในการนี้ เมืองพัทยาจึงได้ร่วมกับมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานนาเกลือ และประชาชนในเขตเมืองพัทยาแจกอาหาร (ข้าวกล่อง+น้ำดื่ม)ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยมีแผนกำหนดการดังนี้

วันที่ 20 – 24 เมษายน 2563 เวลา 12.00 น. : จุดที่ 1 หน้าหมู่บ้านรุ้งแลนด์ จุดที่ 2 ที่ทำการชุมชนวัดบุณย์กัญจนาราม จุดที่ 3 วัดหนองอ้อ จุดที่ 4 วัดธรรมสามัคคี

วันที่ 20 – 29 เมษายน 2563 เวลา 12.00 น. : จุดที่ 5 มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน นาเกลือ

วันที่ 25 – 29 เมษายน 2563 เวลา 12.00 น. : จุดที่ 6 โรงเรียนบ้านรถไฟ จุดที่ 7 ลานกีฬาหน้าวิทยาลัยเทคนิคพัทยา จุดที่ 8 ที่ทำการชุมชนหัวทุ่ง จุดที่ 9 ที่ทำการชุมชนชัยพรวิถี

วันที่ 20- 30 เมษายน 2563 เวลา 16.00 น. : จุดที่ 10 หน้าศาลาว่าการเมืองพัทยาพร้อมกันนี้เมืองพัทยาขอเชิญร่วมบริจาคปัจจัย ข้าวสาร อาหารสด วัตถุดิบในการปรุงอาหาร เพื่อนำไปทำเป็นอาหารช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน นาเกลือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์: 038 22- 247- 4 และ 038 253 261 และ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *