ชุมชนซอยกอไผ่ร่วมผู้ใจบุญบริจาคอาหารและสิ่งของจำเป็นแก่ประชาชน

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

ชุมชนซอยกอไผ่ร่วมผู้ใจบุญในชุมชนร่วมกันบริจาคอาหารและสิ่งของจำเป็นลดภาระค่าครองชีพแก่ประชาชนที่มีรายได้น้อย

เมื่อช่วงวันที่ 22 เมษายน 2563 ที่ทำการชุมชนซอยกอไผ่ นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่ นายนิคม แสงแก้ว คณะทำงานนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชน แจกอาหารและของใช้จำเป็น เนื่องจากชุมชนซอยกอไผ่ร่วมผู้ใจบุญในชุมชนร่วมกันระดมทุนในการจัดซื้อและร่วมกันบริจาคสิ่งของและนำมาคัดแยกเป็นถุงยังชีพ มอบให้แก่ประชาชนที่มีรายได้น้อยลดภาระค่าครองชีพเนื่องจากสภาวะคนว่างานในพื้นที่จำนวนมากได้รับความเดือดร้อนทางชุมชนจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือประชาชน ทั้งนี้ ในการแจกได้มีการจัดระเบียบเว้นระยะห่างทางสังคม ใช้เจลล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และสวมหน้ากากอนามัยทุกท่านที่มาเข้ารับคิวบริจาคซึ่งประชาชนก้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

Khopai Community and Philanthropists offer food and necessities to residents.

On 22nd April 2020 at Khopai Community, Mr. Priwan Aromchuen, Pattaya Mayor Advisor, Mr. Nikom Saengkeaw, Pattaya Mayor Advisor Team, Mr. Wirat Joyinda, Khopai Community president and community committees donated food and necessities which have collected from philanthropists to residents.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *