เทศบาลเมืองหนองปรือพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เทศบาลเมืองหนองปรือพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19

วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563 ที่ บริเวณหน้าโลมาโชว์ (เส้นทางสายชัยพรวิถี-ถนนเส้นฟาร์มจระเข้) นายนิยม เที่ยงธรรม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการชุมชน ร่วมกันทำความสะอาดถนน และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) เพื่อเป็นการทำความสะอาด และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดชลบุรี วันนี้ได้ทำการล้างถนน และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตั้งแต่บริเวณหน้าโลมาโชว์ (เส้นทางสายชัยพรวิถี-ถนนเส้นฟาร์มจระเข้) สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถมาขอรับน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ได้ที่เจ้าหน้าที่ป้องกันฯขณะทำการล้างถนน หรือสามารถไปขอรับได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำไปทำความสะอาดบริเวณบ้านของตนเองได้ ซึ่งการทำความสะอาดถนน และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) จะทำอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น จึงขอความร่วมมือจากประชาชนจิตอาสาที่สนใจมาร่วมกิจกรรมการทำความสะอาดซึ่งเทศบาลเมืองหนองปรือจะดำเนินการต่อเนื่องในพื้นที่รับผิดชอบจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

Nongprue town municipality sprays anti- Covid-19 virus

On Sunday 5th April 2020, Nongprue town municipality officials sprayed anti- Covid-19 virus along Chaiyapornvitee Road.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *