ชุมชนชุมสายร่วมเมืองพัทยาดำเนินพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสในชุมชน

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

ชุมชนชุมสายร่วมเมืองพัทยาและจิตอาสาทยอยดำเนินพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสในชุมชน

วันที่ 3 เมษายน 2563 ที่ บริเวณภายในซอยโสภณ พัทยากลาง  นายจิรวัฒน์ ปลุกใจประธานชุมชนชุมสาย พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชน และคณะทำงานนายกเมืองพัทยา เทศกิจเมืองพัทยาและส่วนเกี่ยวข้องลงพื้นที่ทยอยดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสภายในชุมชนและเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ช่วงบริเวณดังกล่าวต่อเนื่องมาภายในซอยสนามมวยพัทยากลาง และบริเวณโดยรอบ ซึ่งจะทยอยดำเนินการให้ครอบคุมและทั่วถึง ทั้งนี้หากประชาชนในพื้นที่บริเวณเขตชุมชนชุมสายและพัทยากลางที่ยังไม่ได้รับบริการ สนใจจะให้ทางชุมชนชุมสายและจิตอาสาเมืองพัทยาเข้าดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 061-6395777 ประธานชุมชนชุมสาย

Pattaya City cooperated with ChumSai Community sprays anti- Covid-19 virus.

On 3rd April 2020, Mr. Jirawat Plukjai, ChumSai Community President, committees, Pattaya City officials, Pattaya municipal officers and involved departments sprayed anti- Covid-19 virus ar ChumSai Community and responsibility area. For citizens who would like to get spray anti- Covid-19 virus services please call 061-6395777.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *