ตลาดไร่วนาสินธ์ ตั้งจุดคัดกรองวัดไข้-ใส่แมส ป้องกันเชื้อไวรัส

Please follow and like us:

 Pattaya Good News Team

ภาษไทย/English

วันที่ 3 เมษายน 2563 ที่ ตลาดเช้ารัตนากรณ ไร่วนาสินธ์ ซอยสยามคันทรีคลับ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  ยังคงเปิดค้าขายกันตามปกติ เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ยังไม่ได้มีคำสั่งให้ปิดตลาดนัดในพื้นที่จังหวัดชลบุรี แต่ทางจังหวัด ก็ใช้มาตรการเข้มในการคัดกรองป้องกันไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดในพื้นที่ตลาดนัดและถนนคนเดิน   ด้วยการให้เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นๆ ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 และการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรค โดยทางผู้บริหารตลาดรัตนากร ไร่วนาสินธ์ ก็ได้ให้ความร่วมมือพร้อมจัดประชาสัมพันธ์แก่พ่อค้าแม่ค้าในตลาดพร้อมได้กำหนดวางมาตรการเข้มข้นแก่พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาใช้บริการ โดยในแต่วันตั้งแต่ช่วงเช้ามืดได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ของตลาดตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและพ่นเจลล้างมือ ทั้งพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนก่อนเข้าไปใช้บริการจับจ่ายซื้อของ นอกจากนี้ยังสั่งให้พ่อค้าแม่ค้าทุกร้าน ต้องสวมหน้ากากอนามัย พร้อมทั้งจัดหาแอลกอฮอล์เจล ไว้ให้ลูกค้าใช้ล้างมือก่อนซื้อขายสินค้ากัน  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ทั้งนี้ภายในเขต อ.บางละมุง พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 20 ราย ทั้งนี้ก็ขอให้ผู้เดินทางเข้ามาจับจ่ายใช้สอยยังตลาดรัตนากร ไร่วนาสินธ์ ได้มั่นใจของการวางมาตรการตั้งจุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัยของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 โดยทางศูนย์การค้า รัตนากร ไร่วนาสินธ์ ได้ทำการปิดกั้นทางเข้าของด้านข้างตลาดทั้งสองข้าง โดยกำหนดเปิดทางเข้าออกไว้เพียงสองทางคือตรงบริเวรหน้าตลาดและหลังตลาดเท่านั้น ซึ่งได้ตั้งจุดคัดกรองของทางเข้าออกอย่างเข้มข้นเพื่อสะดวกต่อการคัดกรองและยังเป็นการป้องกันของการแผ่ระบาดไวรัสโควิด 19 ภายในบริเวณตลาด โดยทางตลาดได้จัดให้มีคัดกรองตั้งแต่เวลา 01.00 น.- ไปจนถึงช่วงบ่ายจนกว่าตลาดจะปิด

Ratanakorn Market, Rai Vanasin set screening point for preventive measures to take against COVID-19

On 3rd April 2020, Ratanakorn (Rai Vanasin Market) Soi Siam County Club, Pattaya set screening point for preventive measures to take against COVID-19.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *