PBTA หารือร่วม นายกเมืองพัทยา เพื่อเสนอ ผู้ว่าฯเยี่ยวยา ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ที่ได้รับผลกระทบ COVID-19

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

PBTA หารือร่วมนายกเมืองพัทยา เพื่อเสนอ ผู้ว่าฯเยี่ยวยาผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ COVID-19

เมื่อวันที่  30 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานกรณี เมื่อเร็วๆนี้ ที่ว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธาน เปิดการประชุมพิจารณามาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยมีคณะผู้บริหารเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี รักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชลบุรี พร้อมด้วยนายพิสูนจ์ แซ่คู นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์  นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ผลกระทบอย่างหนักต่อระบบเศรษฐกิจโลกรวมถึงประเทศไทย แม้ว่าภาครัฐบาลได้ดำเนิน มาตรการอย่างเข้มงวด เพื่อจะให้สามารถควบคุมการระบาดให้เร็วที่สุด ซึ่งส่งผลกระทบทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ไม่สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้  ซึ่งในระยะแรกที่มีธุรกิจท่องเที่ยวที่มีลูกค้าเป็นชาวจีนเป็นหลักโดยที่ผ่านมาได้รับผลกระทบอย่างหนักก่อนที่จะมีการทยอยปิดกิจการไปเกือบทั้งหมด อย่างไรก็ดีเมื่อสถานการณ์ทวีความรุนแรงมากขึ้น ทางภาครัฐบาลจึงได้ดำเนินมาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดขึ้นตามลำดับ เช่น การห้ามการเดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยง การใช้มาตรการต้องมีประกันสุขภาพในการเดินทางเข้าประเทศไทย เป็นต้น ทั้งนี้จึงส่งผลกระทบต่อธุรกิจด้านการท่องเที่ยวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  นับตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม 2563 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลาเกือบ 3 เดือน ซึ่งการประกอบกับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องการท่องเที่ยวและธุรกิจที่ใช้แรงงาน ยังมีภาระค่าใช้จ่ายที่สูง ได้แก่ เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน (เงินเดือนค่าบริการเบี้ยประกันสังคม) ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า น้ำประปา และภาษีต่างๆ ได้แก่ ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีท้องถิ่นอื่นๆ เช่นภาษีที่ดิน ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม เป็นต้น  ถึงแม้ว่าภาครัฐจะได้กำหนดมาตรการต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในภาคธุรกิจออกมาเป็นระยะๆ แต่ก็ยังคงไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การรักษาสภาพคล่อง” และ “การดำรงอยู่ของกิจการ” จึงส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวและโรงแรมต่างๆ ในทุกระดับเริ่มประกาศปิดกิจการลง ดังนั้นจึงส่งผลกระทบต่อการเลิกจ้างพนักงาน ทำให้เกิดการว่างงานและเดินทางกลับภูมิลำเนา อันส่งผลเกิดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อไวรัส โควิด 19 ในวันนี้ ทางสมาคมต่างๆจึงรวมตัวกันเข้าพบนายกเมืองพัทยา เพื่อปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาประกอบด้วยเรื่องต่างๆ ดังนี้

PBTA meeting with Pattaya Mayor in Helping Tourism businessmen due to the COVID-19 situation topic to propose the Chonburi governor 

On 30th March 2020 at Pattaya City Hall, Mr. Sonthaya Kunplome, Pattaya Mayor was the president opens the meetingHelping Tourism businessmen due to the COVID-19 situation” topic to propose the Chonburi governor.  There was Pattaya Business Tourism Association (PBTA) team and involved organizations participated the meeting.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *