เมืองพัทยาดำเนินการฉีดพ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมืองพัทยาดำเนินการฉีดพ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563  นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้มอบหมายสำนักสาธารณสุขเมืองพัทยา ดำเนินการฉีดพ่นสารทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคที่สกัดจากน้ำมันมะพร้าวและสารประกอบออกไซด์ ที่มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อราได้ ถึง 99% โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยพัฒนา เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส โควิด-19 ณโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาตั้งแต่เมืองพัทยา 1 จนถึง เมืองพัทยา 11 ทั้งหมด 11 โรงเรียนเมืองพัทยา เป็นโครงการ นายกสนธยา ห่วงใยประชาชน สร้างความเชื่อมั่นให้เมืองพัทยา

Pattaya City big cleaning all Pattaya School areas to prevent COVID-19

On 1st March 2020, Mr. Sonthaya Kunplome, Pattaya Mayor assigned Pattaya Health Service Center sprays anti-bacteria to 11 Pattaya School areas to prevent COVID-19.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *