เทศบาลเมืองหนองปรือเปิดงาน “ก้าวแรกของผู้สูงวัย เริ่มจากสุขภาพใจที่ดี”

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เทศบาลเมืองหนองปรือเปิดงาน “ก้าวแรกของผู้สูงวัย เริ่มจากสุขภาพใจที่ดี” เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุไม่เหงา มีเพื่อนมากขึ้น

วันพุธ ที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ เวทีสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองหนองปรือ ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานพิธีเปิด “ก้าวแรกของผู้สูงวัย เริ่มจากสุขภาพใจที่ดี” การอบรมพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม ประจำปี 2563 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้สูงอายุ เข้าร่วมอบรม ซึ่งการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุนั้นมีความสำคัญยิ่ง เพราะจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าโดยการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุออกสังคม หรือทำกิจกรรมนอกบ้านร่วมกับผู้อื่นในชุมชน การได้ออกไปพบประผู้คนจะช่วยให้ผู้สูงอายุไม่เหงา มีเพื่อนมากขึ้น ทั้งเพื่อนรุ่นเดียวกันและเพื่อนต่างวัยด้วย ยังเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ หายเครียด และที่สำคัญคือ เซลล์สมองทำงานดีขึ้น เป็นผลดีต่อสุขภาพ วันนี้ มีพระครูสังฆรักษ์ พงษ์ศิริ ปภัสสโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัตหีบ หัวหน้าสำนักปฏิบัติธรรมเขาพลอย บรรยายให้ความรู้เรื่อง หลักธรรมเพื่อดำเนินชีวิตผู้สูงอายุ และมีการฝึกปฏิบัติการนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตและมีการแสดงรำออนซอน และเสียงจากสาวลาว จากชมรมดอกลำดวน มีการจับรางวัลแจกของขวัญให้กับผู้สูงอายุที่มาร่วมงาน

Nongprue Municipality opened the first step in getting mental health care for elderly event

On Wednesday 22nd January 2020 at Nongprue Health Park, Dr. Mai Chainit, the Mayor of Nongprue Municipality was the president opens the first step in getting mental health care for elderly event.

 

 

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *