คสช.ใช้ ม.44 แต่งตั้งสนธยา คุณปลื้ม ให้ดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยาสายฟ้าแลบ

Please follow and like us:

คสช.ใช้ ม.44 แต่งตั้งสนธยา คุณปลื้ม ให้ดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยาสายฟ้าแลบท่ามกลางคำถามมากมายของหลายๆฝ่าย คาดอาจเป็นสัญญานที่ดีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองพัทยา

Prime Minister Prayuth Chan-o-cha on his powers under section 44 has appointed Mr. Sonthaya Khunpluem as the Pattaya mayor and is effective on 25 September 2018.

มื่อวันที่ 25 กันยายน ที่ผ่านมา คสช.ใช้ ม.44   แต่งตั้งสนธยา คุณปลื้ม ให้ดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยา โดยให้พลตำรวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี พ้นจากตำแหน่งนายกเมืองพัทยา  และให้มีรองนายกเมืองพัทยาไม่เกิน 4 คนตามที่นายกเมืองพัทยาแต่งตั้งคำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561 พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ผู้สื่อข่าวรายงานในที่ประชุมสภาเมืองพัทยาสมัยที่สาม ครั้งที่สาม มื่อวันที่ 25 กันยายน ที่ห้องประชุมตากสินศาลาว่าการเมืองพัทยา ทางฝ่ายบริหารไม่มี พลตำรวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ร่วมไปถึง       นายอภิชาติ วีรปาล รองนายกเมืองพัทยาเข้าร่วม มีเพียง นายวิเชียร พงษ์พานิช และนายสุขวัฒน์ สุขสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ให้คำชี้แจงข้อซักถามในสภา ก่อนที่ช่วงท้ายการประชุมนายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา ได้กล่าวเป็นในๆเหมือนการอำลา แสดงความรู้สึกในการเข้ามาทำงานในส่วนของฝ่ายบริหารเมืองพัทยาช่วงระยะเวลาหนึ่ง มีความรู้สึกยินดี และฝากให้บุคคลที่จะมาทำงานแทนสานต่องานและดำเนินการโครงการต่างๆให้สำเร็จตามเป้าหมายเพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนชาวพัทยา  ต่อไป

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *