งานเลี้ยงสังสรรค์การกุศล SRRT ธีม คัลเลอร์ฟูล ปาร์ตี้ หารายได้สมทบทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว SRRT ปีที่ 10

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

งานเลี้ยงสังสรรค์การกุศล SRRT ธีม คัลเลอร์ฟูล ปาร์ตี้ หารายได้สมทบทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว SRRT ปีที่ 10

เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 27 ธันวาคม 62 ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี นาย สนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน เลี้ยงสังสรรค์การกุศล SRRT ธีม คัลเลอร์ฟูล ปาร์ตี้ หารายได้สมทบทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว SRRT ปีที่ 10 โดยมี คณะผู้บริหารเมืองพัทยา ข้าราชการ อดีตนักการเมืองท้องถิ่น พร้อมด้วย นาย จิระวัฒน์ ปลุกใจ ประธาน SRRT เมืองพัทยา และสมาชิก SRRT เมืองพัทยา ตัวแทนชุมชนต่างๆทั้ง 42 ชุมชน เข้าร่วมกันอย่างเนื่องแน่น โดยค่าบัตรเข้าร่วมงานรับประทานอาหารโต๊ะจีนท่านละ 300 บาท พร้อมลุ้นรับรางวัลต่างๆมากมายเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและสิ่งของของจำเป็นในชีวิตประจำวัน เพื่อการกุศล โดยงานดังกล่าวเพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน สร้างขวัญกำลังใจให้แก่สมาชิก SRRT เมืองพัทยา หลังจากที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเสียสละและอุทิศตนในการทำประโยชน์ส่วนรวมให้กับประชาชนในเขตเมืองพัทยา เพื่อให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายด้วยกิจกรรมรื่นเริงในงานเลี้ยงสังสรรค์ อันจะส่งผลให้เกิดพลังกายและพลังใจในการที่จะปฏิบัติงานด้านจิตอาสา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบรรยากาศภายในงานนั้นได้มีการจัดเตรียมการแสดงและกิจกรรมต่างๆ มากมายอาทิ กิจกรรม รำวงย้อนยุค การประกวดการแต่งกายและการรองเพลงแนว คัลเลอร์ฟูล โดยตัดสินจากจำนวนพวงมาลัยของผู้เข้าประกวดที่จำหน่ายพวงละ 20-40 บาท หารายได้สมทบทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว SRRT ที่เสียยสละการปฎิบัติหน้าที่บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมมาโดยตลอด

SRRT Charity Party #10th

In the evening of 27 December 2019 at Pattaya School No. 6, Mr. Sonthaya Kunplome, Pattaya Mayor was the president open SRRT (Surveillance and Rapid Response Team) Charity Party #10th in the colorful theme, all proceeds to support the SRRT members. There were Pattaya administrators, local politicians, business man and SRRT member join the event.

 

 

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *