เมืองพัทยาจัดการแข่งขันตกปลา “จอมเทียนฟิชชิ่งเกมส์ 2019”#13

Please follow and like us:

Pattaya City PR/ Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมืองพัทยาจัดการแข่งขันตกปลา “จอมเทียนฟิชชิ่งเกมส์  2019” ครั้งที่ 13 ส่งเสริมด้านการกีฬา

วันที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 ที่ บริเวณลานกีฬาทางน้ำ ชายหาดจอมเทียน นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันตกปลา “จอมเทียนฟิชชิ่งเกมส์ 2019” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหารเมืองพัทยา แขกผู้มีเกียรติและส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิด ฯโดยกิจกรรมดังกล่าวเมืองพัทยา ร่วมกับชมรมสโมสรตกปลาเมืองพัทยา กำหนดการแข่งขันตกปลาระหว่างวันที่ 13 -15 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณลานกีฬาทางน้ำหาดจอมเทียนเมืองพัทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับเมืองพัทยาและยังเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้มาเข้าร่วมกิจกรรมสร้างการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการกีฬาและการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาให้สมกับเป็นเมืองกีฬา (Sports City) อย่างแท้จริง อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของท้องทะเลอ่าวไทยที่มีปลาหลากหลายชนิดอาศัยอยู่ตามแนวปะการัง และปะการังเทียมกว่า 56 จุด ที่ได้สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี พ. ศ. 2558 เป็นต้นมา การแข่งขันครั้งนี้แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 5 ประเภทดังนี้ 1.ประเภทปลาฉลาม ปลาสาก ปลาช่อน 2.ประเภทปลากระเบน
3.ประเภทปลาเกล็ด ได้แก่ ปลาเก๋า ปลาหมูสี ปลากะพง ปลาทองหลาง ปลาแก้ว 4.ประเภทปลาหนัง ได้แก่ ปลาอินทรีปลาโฉมงาม ปลาทูแพ ปลาสละ ปลาเฉลียบ ปลาตะคอง 5.ประเภทปลาน้ำหนักรวม ได้แก่ ปลาที่ไม่ได้รับรางวัลปลาประเภทอื่นๆ โดยมีนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขั้นทั้งสิ้นถึง 50 ทีมผลการแข่งขัน โดยการแข่งขันวันที่ 15 ธันวาคม 62 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันสรุปโดยย่อดังนี้ ประเภทหลักปลารวมน้ำหนัก ชนะเลิศ ได้แก่ นายชัยวัฒน์ ดีเด่น น้ำหนัก 45.1 กิโลกรัม  อันดับ 2 นายศราวุฒิ บุญมา น้ำหนัก 36.5 กิโลกรัม  ประเภทปลาฉลาม ปลาสาก ปลาช่อน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายเด่น สืบไทย ปลาช่อน น้ำหนัก 31 กิโลกรัม  ประเภทปลากระเบน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายนิทัศน์ ขุนเจ๋งปลากระเบน น้ำหนัก 9.4 กิโลกรัม  ประเภทปลาเกล็ด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายชัยวัฒน์ ดีเด่น  ประเภทปลาเก๋า น้ำหนัก 3.2 กิโลกรัม และปลาหนัง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายไชยรัตน์ รุ้งรุ่งประดิษฐ์  โดยมีนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาและคณะผุ้บริหาร เป็นประธานพิธีมอบถ้วยรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักกีฬา

Pattaya City held Jomtien Fishing Games#13

On 14 December 2019 at Jomtine Sport Center area, Mr. Pattana Boonsawat, Pattaya Deputy Mayor was the president opens Jomtien Fishing Games#13. There were Pattaya administrators, involved organizations    honored guests, Pattaya citizens and tourist join the ceremony.

 

 

 

 

 

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *