เปิดงานประเพณีวิ่งควายเทศบาลเมืองหนองปรือ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นต่อเนื่องปี 62

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เปิดงานประเพณีวิ่งควายเทศบาลเมืองหนองปรือ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นต่อเนื่องปี 62

วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ สนามแข่งขันริมอ่างเก็บน้ำมาบประชัน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีวิ่งควาย ประจำปี  2562  ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ประเพณีวิ่งควายเป็นประเพณีเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดชลบุรีมาตั้งแต่ในอดีตมากกว่า 147  ปี  และได้จัดการแข่งขันสืบต่อมาเป็นประจำทุกปี สำหรับเทศบาลเมืองหนองปรือ จัดเป็นปีที่ 15 ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันวิ่งควายดังต่อไปนี้ 1. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมการเลี้ยงควายที่อยู่ในวิถีชีวิตของชาวบ้าน และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวจังหวัดชลบุรี ที่นำมาวิ่งแข่งขัน นอกจากใช้กำลังแรงงานตามปกติ 2.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชาวไทย และชาวต่างชาติให้มาร่วมงาน และสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศให้มีความหลากหลายมากขึ้น 3. เพื่อสร้างความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ 4. เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีแข่งขันวิ่งควาย ให้คงอยู่กับจังหวัดชลบุรีตลอดไป โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เข้าร่วมงานคับคั่ง สำหรับการจัดการแข่งขันในวันนี้ มีกิจกรรมการแข่งขันวิ่งควาย ซึ่งมีทั้งหมด 6 รุ่น ได้แก่ รุ่นน้องใหม่ป้ายแดง รุ่นเล็กที่สุด รุ่นจิ๋วพิเศษ รุ่นจิ๋วเล็ก รุ่นจิ๋วใหญ่ และรุ่นใหญ่ และมีการแข่งขันกินข้าวเหนียวเหลือง แข่งขันปิดตาจับเป็ด คนชักเย่อกับควาย สรุปผลการแข่งขันในรุ่นหลัก รุ่นจิ๋วใหญ่ ที่ 1. นายอนุชา อินทมาพลอย  2. นายสำรวย  เฉลิมลาภ  3. นายปรีชา  ดำจับ  รุ่นซุปเปอร์จิ๋ว 1. นายสมบูรณ์  สมคิด  2. นายอานนท์ แจ้งเจริญ  3. ประธานโก้ รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 5,000-4,000-3,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักกีฬา

Nongprue Buffalo Racing Festival 2019

On Sunday 15 December 2019 at Mabprachan Reservoir in front of Wat Khao Pho Thong, Mr. Amnart Charoensri, Banlamung District was the president open Nongprue Buffalo Racing Festival 2019. The event objectives were given by Dr. Mai Chainit, the Mayor of Nongprue municipality. There were Nongprue council’s member, officials, local citizens, Thai and foreigner tourists joined the event. Buffalo Racing divided into 6 generation; freshy, super mini, special mini, mini, super senior and senior, more addition there were yellow sticky rice competition game, a catch ducks competition game and tug of war between human and buffalo competition game which made the audiences enjoy on that day.

 

 

 

 

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *