มพย.เปิดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลกให้ ปชช – นทท ได้ตระหนัก!

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

มพย.เปิดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลกให้ ปชช – นทท ได้ตระหนัก!

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ที่ ลานกิจกรรมชายหาดพัทยากลาง  นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่มาร่วมกิจกรรม โดยมีแขกผู้มีเกียรติและตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เป็นจำนวนมาก โดยขบวนเริ่มที่ลานกิจกรรมชายหาดพัทยากลาง   ยาวไปจนถึงโรงเรียนเมืองพัทยา 8 โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) ได้กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเอดส์โลก เพื่อให้สังคมโลกได้ตระหนักถึงปัญหาเอดส์ ซึ่งยุทธศาสตร์เอดส์แห่งชาติกำหนดวิสัยทัศน์สู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ (getting to zero) ไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา ดังนั้นฝ่ายป้องกันและควบคุม ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว ซึ่งในงานมีจัดนิทรรศการ การบริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี และเล่นเกมส์ทายปัญหา พร้อมทั้งชมการแสดงรีวิวประกอบเพลงรณรงค์วันเอดส์โลก การแสดงศิลปะการฟ้อนรำไทยประยุกต์ การแสดงสร้างความบันเทิงให้ข้อคิดการป้องกันโรคเอดส์ และการแสดงละครเชิงสร้างสรรค์ให้ข้อคิดการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งเดินรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ และแจกถุงยางอนามัย แผ่นพับเพื่อให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างความตระหนัก

Pattaya City opened World AIDS Day event 2019

On 1 December 2019 at Central Pattaya Beach, Mr. Manote Nongyai, Pattaya Deputy Mayor was the president opened World AIDS Day event and presented the honor certificates to organizations which attended the event. There were Pattaya City Administrations, government officers and citizens joined the World AIDS Day parade. To announce citizens and tourists aware of the dangers of AIDS and Getting to Zero were the objective of the event.

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *