พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการครอบครัวอบอุ่น สมาคม YWCA กรุงเทพฯศูนย์พัทยา ปีที่ 30

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการครอบครัวอบอุ่นสมาคม YWCA  กรุงเทพฯศูนย์พัทยาต่อเนื่องปี ที่ 30

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562  ที่ โรงแรมไดอาน่า รีสอร์ท พัทยา นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษายกเมืองพัทยาเป็นประธานกล่าวเปิดงานพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการครอบครัวอบอุ่นสมาคม YWCA  กรุงเทพฯศูนย์พัทยา โดยมี นางไพชิตร เจตะภัย ประธานสมาคม YWCA กรุงเทพ ศูนย์พัทยา พร้อมด้วยคณะกรรมการ นางโสภิณ เทพประจักษ์ กรรมการผู้จัดการ ไดอาน่ากรุ๊ป นางรัชฎา  ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยและแขกผู้มีเกียรติส่วนเกี่ยวข้องอีกหลายท่านเข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนงานการกุศลการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ โดยโครงการครอบครัวอบอุ่น มอบทุนการศึกษาประจำปี 2562 เป็นโครงการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง เป็นปีที่ 30 ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาของเด็ก และเยาวชนควรได้รับการศึกษาในวัยอันควร เพื่อเติบโตเป็นเด็กดีมีการศึกษา และเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ ซึ่งในปีนี้มีผู้อุปถัมภ์ทุนทั้งในนามบุคคล สโมสร ชมรม รวมทั้งสิ้น 65 ราย นักเรียนนักศึกษาที่ได้รับทุนมีทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวิศึกษาและมหาวิทยาลัยรวม 48 โรงเรียน 3 สถาบัน 290 คน แบ่งออกเป็น โรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา 11 โรง รร.สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาชลบุรี เขต จำนวน 33 โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ชลบุรี เขต 18 4 โรงเรียน วท.เทคนิคพัทยา 8 คน วท.เทคนิคสัตหีบ 5 คน  มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์วิทยาเขตบางเขน 1 คน คณะวิทยาสาสตร์  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 1 คน มหาวิทยาลัยบูรพา 2  คน คณะพยาบาลศาสตร์ 1 คนและคณะสหเวชศาสตร์ สาขาโภชนาบำบัด รวมทั้งสิ้น  290 ทุน  ทุนละไม่เท่ากันรวม เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 724,300 บาท เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้เป็นเยาวชนที่ดีของชาติในอนาคตต่อไป

YWCA Bangkok-Pattaya Center held the 30th annual scholarships “Warm Family” 2019 ceremony On 29 November 2019 at Diana Garden Resort Pattaya, Mr. Rattanachai Sutidechanai, Pattaya Mayor Advisor was the president opened YWCA Bangkok-Pattaya Center the 30th annual scholarships “Warm Family” 2019 ceremony with Miss Praichit Jetapai, YWCA Chairwoman, Mrs. Sopin Thappajug, managing director of the Diana Group, and Mrs. Radchada Chomjinda, director of the Human Help Network Thailand. Total 724,300 baht scholarships were given to 290 students this year.

 

 

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *