รพ.กรุงเทพพัทยาจัดประชุมวิชาการเวชบำบัดวิกฤตเรื่อง (Modality for caring critical ill patient)

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

รพ.กรุงเทพพัทยาจัดประชุมวิชาการเวชบำบัดวิกฤตเรื่อง (Modality for caring critical ill patient)

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562  08.00-16.30 น.ที่ ห้องประชุม D1 ชั้น10โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา พญ.ปิยาภรณ์ ทิพยรัตน์ รอง ผู้อำนวยการรพ.กรุงเทพพัทยาเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเวชบำบัดวิกฤตเรื่อง (Modality for caring critical ill patient) โดยมีแพทย์หญิงฉันทิกา  ฐิตาสวัสดิ์ชัยการ Clinical Nurse Specialist รพ.กรุงเทพพัทยาพร้อมด้วยทีมแพทย์วิทยากรชำนาญการอีกหลายท่านร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้วิชาการเวชบำบัดวิกฤต และหลักการดูแลผู้ป่วย ICU เพื่อศักยภาพของพยาบาลโดยมีบุคลากรทางการแพทย์ด้านเวชบำบัดวิกฤตจาก รพ.กรุงเทพพัทยา และ อื่นๆเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากกว่า 180 คน โดยผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรมที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยไอซียูมีความเจ็บป่วยรุนแรง ซับซ้อน มีโรคร่วมมาก ต้องได้รับการรักษาพยาบาลหลายวิธีร่วมกันรวมถึงการใช้เครื่องมือทางการแพทย์และหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ทันสมัย เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นหาย และลดโอกาสเกิดโรคซ้ำซ้อนให้มากที่สุด ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จะเป็นการเสริมสร้างความรู้ความสามารถในการดูแลผุ้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ เป็นการเพิ่มทักษะของพยาบาลในหลักการดูแลผู้ป่วย ICU ให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตให้พ้นขีดอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

BPH held Modality for caring critical ill patient conference

On 22 November 2019 at D1 meeting room Building D of Bangkok Hospital Pattaya was a Modality for caring critical ill patient conference. There were more than 180 Healthcare Providers attended the conference.

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *