แถลงข่าวผ้าป่าการการศึกษา “ผ้าป่าสร้างมิตร พลิกชีวิตคนพิการ”

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

แถลงข่าวผ้าป่าการการศึกษา “ผ้าป่าสร้างมิตร พลิกชีวิตคนพิการ”

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ที่ อาคารวัฒนาทร วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา บาทหลวง ภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ประธาน ฝ่ายสงฆ์ “ผ้าป่าสร้างมิตร พลิกชีวิตคนพิการ นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการ “คืนคุณแผ่นดิน”  ประธานฝ่ายฆราวาส “ผ้าป่าสร้างมิตร พลกิชีวิตคนพิการ”นายอุดมโชค ขูรัตน์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา  กล่าวถึงความเป็นมาและการดำเนินการจัดทำ และการทอดผ้าป่าฯ นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาร่วมกันเปิดการแถลงข่าว ผ้าป่าการการศึกษา “ผ้าป่าสร้างมิตร พลิกชีวิตคนพิการ” โดยมีเหล่านักเรียนอาชีวะฯ เด็กในการดูแลของมูลนิธิคณพ่อเรย์และส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม โดยโครงการผ้าป่าสร้างมิตร พลิกชีวิตคนพิการเพื่อเป็นการสนับสนุนทางการศึกษาพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้พิการให้มีอาชีพดูแลตนเองและครอบครัวได้  โดยบริจาคเงินด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา  เลขบันชี 227-0-441176 เงินบริจาคของท่านสามารถลดหย่อนภีได้ 2 เท่า ซึ่งเงินบริจาคทั้งหมดเข้ากองผ้าป่าทอดผ้าป่าในวันที่ 7 ธันวาคม 62 ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

The Pattaya Redemptorist Technological College for People with Disabilities Phar Pa Scholarships press conference

On 8 November 2019 at The Pattaya Redemptorist Technological College for People with Disabilities. Father Peter Pattarapong Srivorakul, President of the Father Ray Foundation invites everyone to donate money “Phar Pa Scholarships” to Krungthai Bank, Account name: The Pattaya Redemptorist Technological College for People with Disabilities and Account No: 227-0-441176

 

 

 

 

 

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *