กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองหนองปรือเปิดกิจกรรมการทำตระกร้าจากทางมะพร้าวสร้างอาชีพ

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองหนองปรือเปิดกิจกรรมการทำตระกร้าจากทางมะพร้าวสร้างอาชีพ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562  ที่ เวทีสวนสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือ ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เปิดการประชุมกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2562  โดยมี นางจำเนียร ไชยนิตย์ ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และกลุ่มพัฒนาสตรีเข้าร่วมประชุม เพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆของทางเทศบาลเมืองหนองปรือ พบปะพูดคุยกับสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรี และร่วมทำกิจกรรมการทำตระกร้าจากทางมะพร้าว สร้างงานสร้างอาชีพแก่คนท้องถื่น และเป็นการส่งเสริมสินค้าหัตถกรรมท้องถิ่น คงเอกลักษณ์ของความป็นไทย  โดยมี มีนางชนิดา สมประสงค์ เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาสอนการทำตระกร้าจากทางมะพร้าว ดอกไม้จากใบเตย ให้กับกลุ่มพัฒนาสตรีได้เรียนรู้และนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดสร้างงานสร้างรายได้ต่อไปสำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้สามารถสอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่  038-933100 หรือ อีเมล์ : office@nongpruecity.go.th

5 November 2019 at Nongprue Municipality, Nongprue Women’s Development Group held handmade coconut tree baskets activity. Local citizens earn more revenue was the objective of the event.

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *